se-garden-01

Genom Internetfonden vill vi ge mindre projekt chansen att få växa.

Internetfonden

Genom Internetfonden stöttar IIS ickekommersiella projekt som på olika sätt utvecklar internet i Sverige. Under de tio år Internetfonden funnits har 318 olika projekt fått dela på drygt 62 miljoner kronor.

Till internetfonden.se

Internetfonden har två allmänna ansökningsomgångar per år där alla är välkomna att söka pengar. Fonden har också pengar öronmärkta för satsningar inom vissa utpekade områden.

Vem som helst kan söka

Det är öppet för alla att söka finansiering av IIS Internetfond. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka.

Vi vill gärna se ansökningar om projekt som har inriktning på:

  • utveckling,
  • tillämpad forskning,
  • kunskapsspridning om internet och dess användning,
  • eller som på annat sätt utvecklar eller använder internet på ett innovativt sätt.

Exempel på projekt som fått finansiering

IIS har uppmärksammat flera inspirerande projekt som finansierats med hjälp av Internetfonden i en artikelserie. Läs mer:

Vill du ha en översikt så finns alla artiklar samlade här: