se-garden-01

Internetfonden

Genom Internetfonden stöttar .SE ickekommersiella projekt som på olika sätt utvecklar internet i Sverige. Under de tio år Internetfonden funnits har 290 olika projekt fått dela på drygt 58 miljoner kronor.

Till internetfonden.se

Internetfonden har två allmäna ansökningsomgångar per år där alla är välkomna att söka pengar. Fonden har också pengar öronmärkta för satsningar inom vissa utpekade områden. För läsåret 2013/2014 har vi i samarbete med skoltävlingen Webbstjärnan en särskild utlysning för projekt som utvecklar digitala lärresurser till skolan.

Vem som helst kan söka

Det är öppet för alla att söka finansiering av .SE:s Internetfonden. Både privatpersoner och organisationer, till exempel föreningar, företag och universitets- eller högskoleinstitutioner, är välkomna att söka.

Vi vill gärna se ansökningar om projekt som har inriktning på:

  • utveckling,
  • tillämpad forskning,
  • kunskapsspridning om internet och dess användning,
  • eller som på annat sätt utvecklar eller använder internet på ett innovativt sätt.