Hälsoläget på internet

Genom att kontinuerligt övervaka kvaliteten på internets infrastruktur i Sverige vill IIS se till att denna håller god funktionalitet och hög tillgänglighet. Syftet är också att vid behov uppmärksamma brister och missförhållanden.

Verksamhetsområdet Hälsoläget mäter kvalitet och funktionalitet på internets infrastruktur i Sverige. Vi genomför mätningar och samlar in fakta, vi lär oss själva, vi sprider kunskap om nätets beteende och analyserar avvikelser och trender. Vid behov uppmärksammar vi brister och missförhållanden vi finner. Syftet är att bidra till att infrastrukturen har en god funktionalitet och hög tillgänglighet.

Inriktning

Vårt arbete är särskilt inriktat på IP, DNS, webb och e-post. Du kan läsa mer om våra olika fokusområden och ladda ner rapporter på respektive sida:

För att effektivt kunna påverka infrastrukturens kvalitet ska vi utveckla samarbeten med relevanta aktörer i Sverige. Vi ska även påverka den europeiska toppdomänmarknaden och vidga samarbetet med våra kollegor utomlands.

Vi strävar efter att våra verktyg ska vara tillgängliga, så att externa parter kan verifiera våra resultat, utföra egna mätningar mot andra målgrupper eller vidareutveckla dem.

Senaste rapporten

Hälsoläget i .se 2014 (släppt 2015-02-24).

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-16.

Läs mer om: DNS, hälsoläget, rapporter