Forskningssamarbeten

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har satsat 2,5 miljoner kronor på ett forskningssamarbete med Handelshögskolan i Stockholm. En forskningsgrupp med professor Robin Teigland i spetsen undersöker hur internet bidrar till innovation och entreprenörskap i Sverige.

Att internet har drivit på innovation och genomgripande förändringar i samhället är det i dag få som skulle argumentera emot. Däremot saknas forskning om hur detta har gått till. Därför har IIS avsatt 2,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som undersöker hur Sveriges innovationskraft och entreprenörskap påverkats av en tidigt hög internetpenetration och internetanvändning.

Enhörningar

Genom satsningen är en förhoppning från IIS sida också att bidra till att Sverige blir världsledande inom det här forskningsfältet. Sverige är ett av de länder i världen med högst internet- och smartmobilanvändning. Vi är också ledande när det kommer till entreprenörskap och innovation inom IT-branschen. Under senare år har det i Sverige till exempel växt fram ett flertal så kallade ”enhörningar” – alltså start-ups med en värdering på över en miljard dollar. Sammantaget bidrar detta till att förutsättningarna för den här typen av undersökningar är mycket goda.

Bok och delrapporter

Projektet pågår under tre år och kommer att mynna ut i en bok med forskningens resultat. Under projektets gång kommer ett flertal delrapporter att publiceras som fokuserar på olika ämnen, bland annat på sociala nätverk mellan IT-entreprenörer och internets betydelse för Fin-Tech (företag som skapar nya och effektivare banktjänster). För att få en genomgripande bild kommer analyser av stora datamängder vara en viktig metod. Detta för att kunna upptäcka samband mellan olika individer och företags bidrag till innovation.

Rapporter som går att ladda ner:

Chasing the Tale of the Unicorn

Plug in Your Network

The Substitution of Labor