Vad vi gör

Vad vi gör

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet. Vi har vår hemvist i Sverige och ansvarar för internets svenska toppdomän .se samt driften av toppdomänen .nu. Samhällsnytta och ansvarstagande är viktiga ledord i vårt långsiktiga arbete, där vi driver på för en positiv internetutveckling i Sverige. Vi vill möjliggöra innovation och driva användningen av internet framåt, samtidigt som vi erbjuder digital folkbildning och kunskap.