Vad vi gör

Vad vi gör

IIS kärnverksamhet är att administrera och sköta den tekniska driften av .se-domänerna, vi ansvarar sedan september 2013 också för toppdomänen .nu. Utöver det driver IIS på en positiv utveckling av internet i Sverige genom flera olika initiativ. 2014 satsade vi 57 miljoner kronor på vår internetutvecklande verksamhet. Internetsatsningarna finansieras av intäkterna från domänverksamheten. Har du en .se- eller .nu-adress hjälper du alltså till att stödja utvecklingen av internet i Sverige. På de här sidorna kan du läsa mer om våra olika satsningar.