IIS processkarta Raketen

Våra processer kan beskrivas som en raket som leder oss dit vi vill – våra strategiska mål.

De initierande processerna

Verksamhetsutveckling och Affärsutveckling stödjer oss i den långsiktiga planeringen och syftar till att hitta nya eller förbättra våra arbetssätt samt att hitta nya affärsområden eller produkter.

De styrande processerna

Tjänster, Projekt, Processer och Ledning styr, utvecklar och samordnar levererande processer och stödprocesser.

De levererande processerna

Våra levererande processer är de processer som realiserar affärsidén och uppfyller externa kunders behov och förväntningar. De följer en livscykel som vi valt att beskriva som ett kretslopp med början i Utveckling och slutet i Kundvård.

De stödjande processerna

Våra stödprocesser utgör resurser till de levererande processerna och är HR, ekonomi, juridik, kommunikation, kontorsadministration samt riskhantering och informationssäkerhet. Dessa processer har interna kunder och utgör smörjmedel för produktionen.