Ekonomi

IIS totala rörelseintäkter uppgick till 169 miljoner kronor år 2014, varav domänverksamheten genererade 145 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med föregående år.

Intäkterna från utvecklingsverksamheten genererade 23,6 miljoner kronor, en ökning med 30 procent. Kostnaderna för övriga utvecklings­ och internetsatsningar uppgick till 57 miljoner kronor.