Kvalitetsarbete

Kvalitet är ett viktigt redskap. Genom att hålla hög kvalitet gentemot våra kunder, registrarer, leverantörer och medarbetare förstärker vi bilden av .se som det självklara valet. Vi har blivit belönade med SIQ:s kvalitetspris 2010 och i dagsläget är vi också ISO 27001-certifierade.

I februari 2011 tog vi under en ceremoni emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) 2010. Det var resultatet av den kvalitetsresa som hade sin början 2006 när vi startade vårt systematiska kvalitetsarbete utifrån SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Sedan dess har arbetet fortsatt och vi har genomfört ytterligare förbättringar av våra arbetssätt, framför allt när det gäller vår process-, projekt- och tjänstestyrning. Sedan 2011 har vi ett projektkontor och under 2012 flyttades ansvaret för kvalitetsarbetet över till en dedikerad kvalitetschef.

Läs mer: https://www.iis.se/om/kvalitetsarbete/