Internet i världen och Sverige

I december 2013 var internetpenetrationen i världen knappt 40 procent. Jämfört med föregående år är det en ökning med 9,4 procent. Det innebär att ungefär 2,8 miljarder av jordens 7 miljarder invånare använde internet regelbundet. I Sverige hade cirka 94 procent av befolkningen tillgång till internet.

Det senaste decenniet har internet haft en kraftig tillväxt av nya användare. Åren 2000-2013 ökade antalet personer i världen med tillgång till internet med hela 566 procent.

Asien är den världsdel som hade flest uppkopplade invånare förra året, 1,3 miljarder användare, vilket motsvarar 48,4 procent av det totala antalet användare i världen. Motsvarande andel och antal för Nord- och Sydamerika är 21,8 procent och 596 miljoner internetanvändare. I Europa återfinns den största internetpenetrationen och 76 procent av det sammanlagda invånarantalet i regionen har tillgång till nätet. I december 2013 bodde 19 procent av internetanvändarna, 520 miljoner personer, inom EU.

Afrika är den region med lägst antal invånare på nätet, 9,8 procent och 268 miljoner uppkopplade personer. Kina är den nation som hade flest användare av internet, med 618 miljoner, under 2013. Andraplatsen innehades av USA med 254 miljoner uppkopplade invånare. Mest uppkopplade i Europa var britterna med över 55 miljoner personer på nätet. Därefter följer Frankrike som hade 54 miljoner av landets invånare på internet. Bland jordens 196 stater placerade sig Sverige på en hedervärd 47:e plats bland världens nationer när det gäller antal internetanvändare.

punktSE_arsredovisning_2013_3

punktSE_arsredovisning_2013_5

punktSE_arsredovisning_2013_4

Svenskarnas användande

Tillgången till internet i Sverige har ökat från två procent 1995 till 94 procent fram till slutet av förra året. År 2013 hade fler än nio av tio av personer bosatta i landet tillgång till internet, vilket motsvarar 9 086 858 personer. Totalt använde 74 procent av personerna bosatta i Sverige internet dagligen under 2013, en ökning med fem procent sedan 2011. Ökningen av användandet är störst i åldersgruppen 3-5 år där tre procent var på nätet varje dag 2009 och hela 27 procent använde internet dagligen förra året. Det dagliga internetanvändandet var störst i åldrarna 12-15 under 2013 med 93 procent.

Det digitala utanförskapet i landet har minskat med ungefär 400 000 personer sedan 2010, men fortfarande använder 1,1 miljoner svenskar aldrig eller väldigt sällan internet.

Av de som inte använde internet i hemmet eller mer sällan än en gång i månaden 2013 var 61 procent över 76 år och 20 procent i åldersgruppen 66-75 år. I genomsnitt använde personer bosatta i Sverige nätet 11 timmar per vecka i hemmet under förra året. De som studerade spenderade 16,4 timmar på nätet per vecka hemifrån. Motsvarande siffra för de som hade ett arbete var 9,4 timmar.

punktSE_arsredovisning_2013_6

En marknad i förändring

Totalt fanns det 271 miljoner registrerade toppdomännamn i världen den 31 december 2013. Det är en ökning med 18,5 miljoner domäner jämfört med föregående år. Ökningen motsvarar 7,3 procent sedan slutet av 2012. De 283 landstoppdomänerna (ccTLD), där .se ingår, utgör 45 procent av det totala antalet domäner i världen. Vid förra årets slut fanns 123,5 miljoner registrerade landstoppdomäner, vilket är en ökning med cirka 12 procent mot föregående år.

Den största landstoppdomänen, mätt i antalet registrerade domäner, var den nya zeeländska regionen Tokelau, .tk, med 25 miljoner registrerade adresser. Detta beror i huvudsak på att .tk erbjudit gratis domäner och adressförkortningstjänster till användarna av sociala nätverk som Twitter och Facebook.  De generiska toppdomänerna (.com, .net, .org, med flera) är tillsammans ledande på världsmarknaden. Toppdomänen .com var fortsatt största aktör bland de generiska toppdomänerna under 2013 med 112 miljoner aktiva domännamn och en marknadsandel på 41 procent.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) öppnade ansökningsperioden för nya generiska toppdomäner i början av 2012 och de första nya toppdomänerna lanserades under 2013. De nya toppdomänerna kännetecknas av både företags- och produktnamn och övergripande som .land eller .company. Effekterna av de 73 nya toppdomänerna som registrerades under 2013 kan inte avläsas i befintliga toppdomäners marknadsandelar för 2013.

punktSE_arsredovisning_2013_7

Källor: Verisign, Zooknic, SCB, IIS, ITU och Internet Live Stats.