Domänmarknaden i Sverige

Totalt och globalt växer fortfarande domänmarknaden, men tillväxttakten avtar och är lägre än någonsin tidigare. För .se och de flesta andra västeuropeiska landstoppdomäner har den naturliga tillväxten försvagats.

punktSE_arsredovisning_2013_8

punktSE_arsredovisning_2013_9

punktSE_arsredovisning_2013_16

Under en lång tid har vi i Sverige haft en nettotillväxt som legat över 100 000 domännamn per år, men sedan 2012 har vi upplevt en minskad tillväxt. Under 2013 blev nettoökningen 80 720 domännamn, en ökning med 6 procent. Ökningen år 2012 var 40 582 (3,32 procent).

Marknadsandelen för .se-domänen i Sverige har ökat från 53 procent år 2006 till 66 procent (65,8 procent) år 2013. Vår tillväxt gällande marknadsandel avstannar något, även om vi fortfarande ser en liten tillväxt. På den svenska marknaden har .se:s marknadsandel med 66 procent i stort sett varit oförändrad de senaste tre åren. Att tillväxten minskar beror främst på att företagsmarknaden är mättad, och att ändringar i Googles sökalgoritm inte längre gör det lika intressant för bolag som arbetar med sökoptimering samt så kallade pay per click-aktörer att inneha stora mängder domäner.

Förnyelsegraden är en viktig parameter när det gäller domänstatistiken. Jämför vi se-domänens förnyelsegrad 2013 på 84,5 procent totalt med andra landstoppdomäner som ingår i CENTR:s undersökning ligger vi klart över snittet på cirka 80 procent, och lite över snittet 83,1 procent för kategorin 1–2 miljoner i zonstorlek. Den miljonte .se-domänen registrerades den 4 oktober 2010. Vid 2013 års slut fanns det 1 342 674 .se-adresser.

punktSE_arsredovisning_2013_15

punktSE_arsredovisning_2013_10

Läs mer: https://www.iis.se/domaner/