Årsredovisningar

Här kan du ladda ner årsredovisningar från IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Före 2006 särredovisades Stiftelsen och dotterbolaget NIC-SE.

IIS

Årsredovisningarna för 2007 och 2008 innefattar såväl årsberättelse som ekonomisk redovisning för moderstiftelsen och för koncernen.

IIS

NIC-SE

Läs mer om: rapporter