Så jobbar IIS med hållbarhet

Nu släpper vi på IIS årets hållbarhetsrapport. Under 2017 kommer vi att integrera hållbarhet i vår affärsplaneringsprocess för att stärka vår trovärdighet ännu mer.

Vår trovärdighet som samhällsaktör är viktig för oss och därför har vi i vårt arbete valt att utgå ifrån riktlinjerna i FN:s Global Compact.

–Vi startade i februari och vi är många som arbetat fram innehållet tillsammans. Det är mycket fakta som ska ställas samman och presenteras på ett begripligt sätt. Vi har också fått fin hjälp av vår samarbetspartner Ethos International som är proffs på just hållbarhetsrapportering, berättar Charlotta Flodin som varit ansvarig för rapporten.

Berätta gärna lite om hur vi arbetar med hållbarhet på IIS.

–Vi publicerar en hållbarhetsrapport per år som konsekvent och transparent berättar varför och på vilka sätt vi bidrar till positiv och hållbar samhällsutveckling. Vi tar samhällsansvar på flera sätt. Till exempel genom folkbildning relaterat till internet, genom en pålitlig och driftsäker domänhantering och genom vårt arbete med informationssäkerhet. Det mesta vi gör har en koppling till hållbarhet även om vi kanske inte alltid använder just det ordet.

Finns det några bra grejer i årets rapport som du skulle vilja lyfta fram?

–Absolut. Vi har en jämställd ledningsgrupp och jämställd styrelse, vi har sänkt vår energiförbrukning för externa serverhallar och vi har lagt nästan 60 miljoner kronor på olika former av samhällsinvesteringar. Vi utmanar också oss själva på flera områden och har satt mål för vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

Ladda ner hela rapporten här.