Ny forskning om uppkomsten och utvecklingen av FinTech i Sverige

I en ny bok belyser forskare från Handelshögskolan i Stockholm uppkomsten och utvecklingen av FinTech i Sverige, med internet som den främsta bakomliggande drivkraften. Boken är ett resultatet av ett forskningssamarbete mellan IIS och Handelshögskolan i Stockholm.

FinTech eller Finansiell teknik medför ny teknik och innovationer som ska konkurrera med traditionella metoder för leverans av finansiella tjänster. Termen FinTech har spridit sig snabbt över hela världen under de senaste åren, och även om dess genomslag är omfattande och diversifierad, sätter FinTech-startups press på traditionella finansinstitut. Exempel på detta är icke-traditionella finansiella aktörer som möjliggör effektivare betalningar; crowdfunding av lokala kaféer, utbildningsprogram och vårdgivare; ett utbud av finansiella produkter till personer i utvecklingsländer som saknar bankkonto; samt traditionella statsstödda valutor som till och med utmanas av ett växande antal kryptovalutor.

Sverige har en lång tradition av innovativa finansiella tjänster och på senare tid har några nya FinTechföretag blivit mycket framgångsrika internationellt. Start-ups inom FinTechsektorn lanseras i en ökande takt och som med sina banbrytande tekniker gör det möjligt för slutkunder och företag att få tillgång till nya och bättre finansiella tjänster.

I boken finns flera fallstudier som behandlar områden som att införa internetbanker i Sverige, identifiering och klassificering av olika FinTech-tjänster, processinnovation inom traditionell bankverksamhet, utveckling av marknaden för riskkapital i Sverige, samt diskussioner om förtroende, digitala spår och blockkedjor inom finansiella tjänster. Dessutom berör författarna följande frågeställningar:

• Vilka är faktorerna som sannolikt kommer att främja FinTech-tjänster i framtiden?

• Vilken roll kommer bankerna att ha i framtiden inom områdena FinTech och digitalisering?

• Hur kommer regelverket att prägla FinTechs framtid?

• Vilka är de politiska och offentliga initiativen som syftar till att stödja ekosystemet för FinTech i Sverige?

Boken del av större forskningsprojekt

Boken utgör det fjärde resultatet i det treåriga forskningsprojektet The Internet and its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy som leds av Robin Teigland, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Projektet finansieras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS tillsammans med Marcus Wallenberg Foundation (MWF). För närvarande arbetar projektet med ett nytt bokprojekt med den preliminära titeln, The Digital Disruption of Public Services: An Investigative Study of the Societal Impact in Sweden and Beyond, som förväntas publiceras i början av 2019.

Boken ”The Rise and Development of FinTech – Accounts of Disruption from Sweden and Beyond” är tillgänglig via Open Access.

Tidigare publikationer i forskningsprojektet: