IIS satsar på digitala lektioner

Den nya läroplanen som snart träder i kraft fokuserar på digital kompetens. Därför har IIS nu lanserat en gratis resurs för Sveriges alla lärare.

Som en del i det arbete vi gör för skolan har IIS nyligen dragit igång Digitala lektioner. Inte minst eftersom läroplanen skrivs om, och får tydligare skrivningar kring digital kompetens i alla ämnen.

–Målet med Digitala lektioner är att stötta pedagoger i deras arbete med digital kompetens i skolan. Med hjälpa av tjänsten kan lärare hitta lektioner som de kan göra tillsammans med sina elever för att möta upp läroplansförändringarna, förklarar Kristina Alexanderson som är ansvarig för satsningen.

Vad för typ av material kan man hitta på webbplatsen?

–Just nu har vi fokuserat på att ta fram material för mellanstadiet och programmering. I den läroplan som gäller från 31 juli 2018 står det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. När läroplansändringarna träder i kraft kommer vi att ha lektioner för hela grundskolan. Vi vill helt enkelt vara ett stöd i lärarens arbete!

Läs mer på digitalalektioner.se.