Foto av Amanda Reventlid 

Fullsatt på heldagsutbildning hos Internetstiftelsen

Nyligen anordnade vi på Internetstiftelsen en fortbildningsdag för pedagoger för att ge dem möjlighet att nätverka och få stöd i att handleda kollegor i arbetet med att stärka sin och elevernas digitala kompetens. Läs mer om dagen här!