Artikelserie uppmärksammar inspirerande projekt

Internetfonden finansierar varje år en rad projekt som på olika sätt främjar internetutvecklingen i Sverige, och det är öppet för alla att söka. .SE har i en artikelserie uppmärksammat några genomförda projekt. Läs och inspireras!

Här hittar du alla artiklar i serien:

Lärarspindeln gör det enkelt för lärare att dela med sig

Fredrik Paulsson från Alvera har skapat molntjänsten Lärarspindeln där lärare som skapar egna digitala lärresurser kan ge dessa beskrivande metadata. Lärresurserna blir därmed sökbara i pedagogiska sammanhang.

Läs hela artikeln här.

Benar ut internetdjungelns juridik

Margareta Hellström från UniPoll ledde arbetet med att omarbeta och nylansera Legala handboken. Sajten är en digital guide om juridiken på internet för studenter och anställda vid svenska lärosäten som vill bilda sig en uppfattning om gällande lagar och regler.

Läs hela artikeln här.

Förbättrar säkerheten i Tor-nätverket

Stefan Lindskog och Philipp Winter från PriSec-gruppen vid Karlstads universitet har förbättrat säkerheten i Tor-nätverket genom att skapa ett verktyg som upptäcker illasinnade utgångsnoder.

Läs hela artikeln här.

Erika Pohjanen och Louise Berg från Sibship Society.

Lyfter fram strategier för att motverka näthat

Louise Berg och Erika Pohjanen från den ideella föreningen Sibship Society har i en rapport sammanställt idéer och tips på hur organisationer kan hantera och motverka näthat. Under arbetet har de intervjuat representanter från flera olika organisationer med olika förutsättningar och strategier.

Läs hela artikeln här.

Granskar blockeringssystem för barnpornografibekämpning

Forskaren Marie Eneman från Göteborgs universitet har kartlagt och granskat den svenska blockeringspraktiken gällande barnpornografi. Kan den rådande praktiken med blockering av webbplatser verkligen anses vara en effektiv lösning på problemet?

Läs hela artikeln här.

Marine Andersson

Öppen sjukvårdsdatabas med frågor och svar om läkemedelsbehandling

Marine Andersson, informationsfarmaceut vid Läkemedelsinformationscentralen (Karolic), ledde ett projekt som tog fram en ny öppen version av sjukvårdsdatabasen Drugline som tillhandahåller oberoende läkemedelsinformation.

Läs hela artikeln här.

Vill hitta en djupare modell för livsstilsförändring

Stina Nylander från Swedish Institute of Computer Science (SICS) kopplar i sina projekt ihop teknik med hälsa. Med tolvstegsarbete som utgångspunkt vill hon hitta en djupare modell för livsstilsförändring baserad på de drivkrafter som krävs för långsiktig förändring.

Läs hela artikeln här.

Språket speglar det politiska tillståndet

Isobel Hadley-Kamptz har i samarbete med textanalysföretaget Gavagai utvecklat algoritmer och analyserat hur politiska frågor förändras över tid genom att lokalisera när nya ämnen föds. På så sätt kan man följa begreppens färd och se hur debatten rör sig mellan olika arenor.

Läs hela artikeln här.

Ny bok om sociala medier och politiskt deltagandebok_socialamedierochpolitisktdeltagande

Jakob Svensson har skrivit boken ”Sociala medier och politiskt deltagande i Sverige – om det digitala deltagandets drivkrafter”. I boken, som kan laddas ner gratis i PDF-format, försöker han reda ut varför människor deltar i politiska aktiviteter på nätet.

Läs hela artikeln här.

Med mobiltelefonen som stöd efter hjärtinfarkt

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet har utvecklat en digital hälsodagbok för patienter med kranskärlssjukdomar som en del av ett större projekt som kretsar kring personcentrerad vård.

Läs hela artikeln här.

Jörgen Nilsson.Tjänsten som bekämpar skadlig kod på webben

Jörgen Nilsson har utvecklat ett system som automatiskt hämtar alla webbsidor som använder en .se- eller .nu-domän och kontrollerar om de är infekterade med skadlig kod. På så sätt har han bidragit till att göra internet tryggare

Läs hela artikeln här.

Använder Wikipedia i sfi-undervisning

Wikimedia Sverige har genomfört ett projekt där elever som läser svenska för invandrare (sfi) får möjlighet att använda IT som ett verktyg i sin språkträning. Detta genom att översätta texter om Sverige från svenska till sitt modersmål och publicera dem på Wikipedia.

Läs hela artikeln här.

matteInteraktiv mattebok på nätet och i mobilen

Mattecentrum fick möjlighet att utveckla en ny version av Matteboken.se. Sajten är nu mobilanpassad och har fått en interaktiv räknefunktion där man kan testa sina mattekunskaper och direkt se resultatet.

Läs hela artikeln här.