IPv6 i praktiken – 8 juni

För att skapa förutsättningar för fler företag att börja jobba med IPv6 anordnade .SE ett tekniskt inriktat seminarium den 8 juni. Detta sammanföll med den så kallade "World IPv6 Day". Dagen då många stora aktörer på nätet, som Facebook, Google, Yahoo och xbox.net testade IPv6 skarpt. Seminariet tog också upp erfarenheter som tidigare, liknande tester gett.

IPv6 – Público av Sergio Jiménez CC BY-NC-SA 2.0

Seminariet bygger vidare på tidigare seminarier där både teknik, praktiska erfarenheter och bakgrunden till IPv6 har behandlats. Den här gången gick vi in i detalj på hur adresshanteringen i IPv6 skiljer sig från IPv4 och tittar bland annat på hur man kan göra adressplaner, hur dynamisk tilldelning av IPv6-adresser till exempelvis klienter fungerar med RA och DHCPv6.

Talade gjorde bland andra Sandeep Singhal GM för Windows Networking från Microsoft som berättade om varför de satsat stora resurser på att implementera IPv6 och vilka fördelar det ger. Vi hörde även Tore Andersson från Redpill Linpro AS berätta om hur det gick när norska A-pressen och Verlden Gang som föregångare till World IPv6 Day genomförde ett större IPv6-test förra året

Här nedan är schemat för seminariet.

Agenda

Tid Innehåll
08.00 Anmälan/Enkel frukost
09.00 IPv4 depletion – status (se presentation)
Talare: Jörgen Eriksson, .SE
En uppdatering av status för IPv4-adresser och hur dom sista skvättarna hanteras samt prognoser och en konsekvensanalys.
09.30 IPv6 adresser: Planering och RA/DHCPv6 i detalj (se presentation)
Talare: Gabriel Paues, IP Solutions
Hur fungerar egentligen de olika metoderna för att konfigurera IPv6 i klienter? RA, SLAAC och DHCPv6 på djupet och en genomgång av hur man kan tänka när man skall planera sitt adressutnyttjande.
10.30 IPv6 paketnivå: analys och praktiska exempel (se presentation)
Talare: Håkan Lindberg, 2 The Point
Vi får en genomgång av hur det går till att analysera IPv6-trafik med WireShark med praktiska exempel.
11.00 IPv6 från ett ISP-perspektiv (Se presentation, LM J) (se presentation, M A)
Talare: LM Jogbäck och Mikael Abrahamsson, Tele2
LM berättar hur det gått till att rulla ut IPv6 i ett större ISP-nät och Mikael om olika sätt att implementera IPv6 på en kundanslutning och hur det kommer att fungera ur kundens perspektiv.
Komplexitet i nätet kan förenklas med IPv6
Talare: Patrik Fältström, Cisco (se presentation)
Internet är både enkelt och komplicerat. Just hur komplicerat det kan vara ”bakom ridån” bara föra att öppna en enkel webb-sida och varför det i förlängningen är ett viktigt motiv för att vi skall snabba på införandet av IPv6 är vad Patrik vill visa oss!
12.00 LUNCH
13.00 IPv6 i firewalls och routing (se presentation)
Talare: Janne Östling, Cisco
IPv6 är väldigt likt IPv4 i mångt och mycket. Det finns dock en del avgörande skillnader i hur själva protokollet är tänkt att fungera som framförallt märks i brandväggar och routrar. Janne berättar också om säkerhet och annat som är viktigt i nätet.
14.00 Klienter och servrar
Talare: Sandeep Singhal, Microsoft
Microsofts har satsat stora resurser på att implementera IPv6 i sina operativsystem och andra produkter. Windows Vista och Windows 7 räknas allmänt som ”bäst i klassen” när det gäller IPv6-implementering. Som General Manager för Microsofts ”Windows Networking Group” har Sandeep ansvar för strategi, produktplanering och design. Han kommer att berätta om de bakomliggande orsakerna till satsningen på IPv6 samt vilka fördelar detta ger.
15.00 FIKA
15.30 Praktiska erfarenheter av IPv6 hos en innehållsleverantör (se presentation)
Talare: Tore Andersson, Redpill Linpro AS
Förra hösten genomförde Norska A-Pressen Digitale Medier och Verlden Gang (VG) ett test som skulle bli föregångaren och modellen för World IPv6 Day. Man aktiverade IPv6 på ett antal webbsidor under ett dygn för att testa olika aspekter av det nya protokollet och mäta och analysera utfallet. Tore som var djupt involverad i projektet berättar om både projektet i sig och hur det gick sen.
16.30 Panelfrågor
17.00 Dagen slut

Praktiska detaljer

  • Datum: 8 juni 2011
  • Tid: 09.00 – 17.00
  • Kostnad: Gratis