Tvistlösning för .se-domäner

ATF för toppdomänen .se administreras av WIPO (World Intellectual Property Organization). Det innebär att ansökan, svar och beslut hanteras av WIPO sedan den 26 juni 2017.

http://www.wipo.int/amc/sv/domains/cctld/se/index.html

Ibland uppstår det en tvist om vem som har rätt till ett .se-domännamn. Vid sådana tillfällen finns Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) som ett enkelt alternativ till att gå till domstol.

Det är principen ”först till kvarn” som gäller för tilldelning av domännamn; den som först ansöker om en ledig domän får den utan förprövning.

Om man anser att någon annan har registrerat ett domännamn man själv har rätt till kan man överklaga tilldelningen av domännamnet i efterhand genom ATF. Snabbhet, effektivitet och rättssäkerhet är IIS ledord för tvistlösningen.

ATF är en enkel och snabb process för alla som anser att deras rättighet (till exempel varumärke eller firma) felaktigt har registrerats som .se-domännamn av någon annan. Alla med en rättighet kan ansöka om att inleda ett ATF-ärende.

Flera varumärken kan ha samma lydelse, men omfatta olika varor och ha olika innehavare. Det är dock bara en person som kan få domännamnet. Det är alltid svårt att veta vad som ligger bakom en registrering av domännamn och det är inte säkert att innehavaren av din rättighet som domännamn kände till dig eller din verksamhet.

Tre rekvisit prövas

Det som prövas i ett ATF-ärende är följande tre rekvisit (omständigheter):

  • Sökanden måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
  • Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet
  • Innehavaren ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansöker om tvistlösning ska kunna vinna tvisten behöver han eller hon visa att samtliga tre rekvisit är uppfyllda. Läs anvisningarna gällande for ATF här.

Regler för ATF

Här hittar du registreringsvillkoren samt förfarandereglerna.

Kostnader för ATF

Du hittar kostnaderna för ATF här.

ATF Påskyndat förfarande

2011 införde IIS möjligheten att välja ett påskyndat förfarande för ATF om innehavaren inte besvarar ansökan. Det innebär en möjlighet för sökanden att få till stånd en snabbare handläggning av ärenden när innehavaren av domännamnet inte besvarar ATF-ansökan.

Läs mer om ATF Påskyndat förfarande.

Tankarna bakom ATF

Ytterligare information om tankarna bakom reglerna finns i dokumentet PM: Tankarna bakom ATF.

Externt material

Nedan kan du ta del av ett externt material (PDF-fil) som IIS har erhållit tillstånd från författarna att publicera på IIS webbplats. Författarna ansvarar själva för detta innehåll.

Alternativt tvistlösningsförfarande – En studie av besluten

Kontakter till ATF

Om du har ytterligare frågor om ATF, kan du skicka e-post till arbiter.mail@wipo.int eller ringa +41 22 338 8247.

Läs mer om: .se-domäner, ATF, domäner