Villkor och regler

Registrering av .se-domäner

Registrering av .se-domäner sker via någon av IIS återförsäljare, så kallade registrarer. Oavsett vilken registrar du väljer gäller IIS registreringsvillkor. Dessa villkor ingår i alla registraravtal. Därtill har varje registrar sina egna villkor.

 • Vem som helst kan registrera en .se-domän förutsatt att den är ledig och inte förekommer på IIS spärrlista, se nedan. Principen om ”först till kvarn” gäller, vilket innebär att registrering av domännamn sker utan förprövning.
 • Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, exempelvis ett varumärke.
 • Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.
 • En .se-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken.
 • En .se-domän får innehålla bokstäverna a-z, å, ä, ö, é och ü samt siffrorna 0-9, bindestreck och skrivtecken som förekommer i de officiella svenska minoritetsspråken eller i våra nordiska grannländers språk.

Tillåtna tecken

I en .se-domän kan du, förutom tecknen a-z, 0-9 samt bindestreck, även använda å, ä, ö, ü och é. Du kan också använda skrivtecken för de officiella svenska minoritetsspråken i domännamn under .se. Förutom finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish, är det även möjligt att hantera de övriga nordiska ländernas språktecken. I denna teckentabell hittar du en beskrivning av alla de över 240 skrivtecken som för närvarande går att använda i .se-domäner.

Spärrade och reserverade domännamn

Det finns ett antal kategorier av domännamn som spärrats eller reserverats av IIS. Här kan du ladda ner en textfil med samtliga spärrade och reserverade domäner. Datafilen skapas en gång per dygn. Vissa domännamn är helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig sökande.

Kategorier som är spärrade

 • Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx
 • Två bokstäver följt av två bindestreck
 • Exempel och testdomäner
 • Vilseledande
 • Huvuddomäner
 • Svensk lag

Behandling av personuppgifter

För domännamnsinnehavare finns information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av domännamn i IIS Integritetspolicy för domännamnsregistret.

Läs mer om: domäner