Villkor och regler

Registrering av .se-domäner sker via någon av IIS återförsäljare, så kallade registrarer. Oavsett vilken registrar du väljer gäller IIS registreringsvillkor. Dessa villkor ingår i alla registraravtal. Därtill har varje registrar sina egna villkor.

Villkorsändring av Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m 27 maj 2015

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och reviderade Registreringsvillkor träder i kraft den 25 maj 2018.

Länk till Revideringsvillkor som träder i kraft den 25 maj 2018

En integritetspolicy för behandling av personuppgifter i domännamnsregistret kommer att publiceras separat senast den 25 maj 2018.

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär det att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 24 maj 2018 och ersätts den 25 maj 2018 av de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum. Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 24 maj 2018 gäller nu gällande version av Registreringsvillkoren. De nya Registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Registrering av .se-domäner

Registrering av .se-domäner sker via någon av IIS återförsäljare, så kallade registrarer.

Oavsett vilken registrar du väljer gäller IIS registreringsvillkor (gäller till och med den 24 maj 2018). Dessa villkor ingår i alla registraravtal. Därtill har varje registrar sina egna villkor.

 • Vem som helst kan registrera en .se-domän förutsatt att den är ledig och inte förekommer på IIS spärrlista, se nedan. Principen om ”först till kvarn” gäller, vilket innebär att registrering av domännamn sker utan förprövning.
 • Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, exempelvis ett varumärke.
 • Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.
 • En .se-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken.
 • En .se-domän får innehålla bokstäverna a-z, å, ä, ö, é och ü samt siffrorna 0-9, bindestreck och skrivtecken som förekommer i de officiella svenska minoritetsspråken eller i våra nordiska grannländers språk.

Tillåtna tecken

I en .se-domän kan du, förutom tecknen a-z, 0-9 samt bindestreck, även använda å, ä, ö, ü och é. Du kan också använda skrivtecken för de officiella svenska minoritetsspråken i domännamn under .se. Förutom finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddish, är det även möjligt att hantera de övriga nordiska ländernas språktecken. I denna teckentabell hittar du en beskrivning av alla de över 240 skrivtecken som för närvarande går att använda i .se-domäner.

Spärrade och reserverade domännamn

Det finns ett antal kategorier av domännamn som spärrats eller reserverats av IIS. Här kan du ladda ner en textfil med samtliga spärrade och reserverade domäner. Datafilen skapas en gång per dygn. Vissa domännamn är helt spärrade för registrering medan andra är reserverade för behörig sökande.

Kategorier som är spärrade

 • Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx
 • Två bokstäver följt av två bindestreck
 • Exempel och testdomäner
 • Vilseledande
 • Huvuddomäner
 • Svensk lag

Personuppgifter

För domännamnsinnehavare finns information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av domännamn i Registreringsvillkoren (gäller till och med den 24 maj 2018) gällande toppdomänen .se, punkt 9.

Läs mer om: domäner