.se-domäner som snart kan bli lediga

IIS producerar varje natt en lista med domännamn som kan komma att bli lediga inom de närmaste månaderna. Listan innehåller domännamn som är deaktiverade – det innebär att de inte längre fungerar ute på internet men att de fortfarande är registrerade på en innehavare.

Till varje domännamn på deaktiveringslistan hör ett frisläppningsdatum, det datum då det blir ledigt, som också står angivet i listan. Om innehavaren förnyar domännamnet innan frisläppningsdatumet tas det bort från listan.

Tidpunkt för frisläppande

Listan över deaktiverade domännamn skapas en gång varje natt. Observera att om domännamnen blir tillgängliga för registrering sker det när frisläppningsdatumet infaller, tidigast klockan 04.00 UTC (svensk tid klockan 05.00 vintertid, klockan 06.00 sommartid). Frisläppningsdatum för respektive domän är angivet i listan

Kontakta en registrar om du är intresserad av att registrera en domän som ska frisläppas. På registrarlistan hittar du alla .se-registrarer.

Domännamnets cykel

Om du gör en sökning på ett .se-domännamn via domän- och kontaktsökningen på vår webbplats får du bland annat information om när domänen registrerades och när den förfaller. Nedan har vi beskrivit de benämningar som används i den informationen.

Skapad

Här visas datumet då domännamnet registrerades. Domänen kan ha bytt innehavare sedan dess.

Senast ändrad

Här visas datumet då den senaste ändringen kring .se-domänen skedde i IIS register. Ändringen kan till exempel vara att man bytt registrar, namnserver, innehavare eller kontakter.

Förfallodatum

Ett .se-domännamn kan registreras med en period mellan 12-120 månader.

Efter att ett domännamn förfallit kommer den att få statusen ”Expired” i tio dagar. Om domänen inte förnyas under dessa tio dagar ändras statusen på domänen till ”Deactivated”, vilket innebär att den inte kommer med i zonfilen. Domänen är därefter deaktiverad i 60 dagar om ingen förnyelse sker. Under deaktiveringsperioden har du möjlighet att förnya domänen.

 

Deaktiveringsdatum

Om registreringsavgiften inte betalas i tid deaktiveras .se-domännamnet på detta datum. Det innebär att domänen slutar fungera på internet, men det är fortfarande registrerat på samma innehavare i IIS register. Fram till avregistreringsdatumet kan innehavaren fortfarande återta domännamnet genom att förnya sin registrering.

Avregistreringsdatum

Om innehavaren inte återtar domännamnet efter att det har deaktiverats så avregistreras innehavaren från och med detta datum. Domännamnet placeras då i karantän hos IIS fram till datumet för dess frisläppande.

Datum för frisläppande

På detta datum släpps domännamnet fritt och kan registreras av en ny innehavare. Det sker tidigast klockan 04.00 UTC (svensk tid klockan 05.00 vintertid, klockan 06.00 sommartid).

Läs mer om: .se-domäner, domäner