Villkor och regler

Registrering av .nu-domäner sker via någon av IIS återförsäljare, (registrarer). Oavsett vilken återförsäljare (registrar) du väljer gäller IIS registreringsvillkor för .nu från och med den 2 september 2013. Dessa villkor ingår i alla avtal med återförsäljaren (så kallade registraravtal). Därtill har varje återförsäljare (registrar) sina egna villkor.

Villkorsändring av Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .nu

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och reviderade Registreringsvillkor träder i kraft den 25 maj 2018.

Länk till Revideringsvillkor som träder i kraft den 25 maj 2018

En integritetspolicy för behandling av personuppgifter i domännamnsregistret kommer att publiceras separat senast den 25 maj 2018.

För dig som har ett eller flera .se-domännamn eller .nu-domännamn innebär det att den nu gällande versionen av Registreringsvillkoren gäller till och med den 24 maj 2018 och ersätts den 25 maj 2018 av de nya Registreringsvillkoren som därefter gäller för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum. Om du registrerar ett nytt domännamn under tiden fram till och med den 24 maj 2018 gäller nu gällande version av Registreringsvillkoren. De nya Registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Registrering av .nu-domäner

  • IIS registreringsvillkoren för .nu (gäller fram till och med den 24 maj 2018)
  • Vem som helst kan registrera en .nu-domän förutsatt att den är ledig och inte är reserverad eller spärrad, se nedan. Principen om ”först till kvarn” gäller, vilket innebär att registrering av domännamn sker utan förprövning. För att se om en domän är ledig kan du, genom att fylla i domännamnet göra en sökning här.
  • Det valda namnet får inte strida mot lag eller göra intrång i annans rätt, exempelvis ett varumärke.
  • Innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter.
  • En .nu-domän får innehålla minst ett och högst 63 tecken.
  • En .nu-domän får innehålla bokstäverna a-z, å, ä, ö, é och ü samt siffrorna 0-9, bindestreck liksom vissa skrivtecknen för västeuropeiska språk.

Tillåtna tecken

En .nu-domän får innehålla bokstäverna a-z, å, ä, ö, é och ü samt siffrorna 0-9, bindestreck liksom skrivtecknen i en del av de västeuropeiska språken, svenska, samt de övriga nordiska språken stöds. Med införandet av tecknen för en del av de västeuropeiska, svenska och de nordiska språken tillkommer ytterligare 32 tecken till de nuvarande 37.

Reserverade och spärrade domännamn

Det finns ett antal .nu-domäner som är reserverade och därför inte går att registrera.

Beteckningar som enligt lagen (1953:711) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m. (lagen kallas ibland Röda Korslagen) och lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar med tillhörande förordning (1976:100) får inte fritt användas och därför är de reserverade. Den organisation som innehar rättigheten till namnet kan registrera domännamnet genom att styrka sin rättighet till namnet och verifiera rätten att företräda organisationen, om inte annat anges i aktuell lagstiftning. Om någon annan än innehavaren begär hävning av spärren ska sökanden genom intyg kunna styrka att denne har den berörda organisationens godkännande för detta. Ett villkor är att något annat inte anges i aktuell lagstiftning.

Kategorier som är spärrade

Utöver de .nu-domäner som är reserverade enligt ovan är följande två kategorier spärrade för registrering.

  • Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx
  • Två bokstäver följt av två bindestreck

Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer. Spärren infördes efter rekommendation från Datainspektionen i syfte att skydda människors personliga integritet.

Syntaxen innehållande två bokstäver följt av två bindestreck är förbehållen internationaliserade domännamn. Spärrat i enlighet med gällande standarder för att undvika att vanliga domännamn uppfattas som IDN-domännamn.

Hantering av personuppgifter

För domännamnsinnehavare finns information om hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar i samband med registrering av domännamn.

Se Registreringsvillkoren (gäller till och med den 24 maj 2018) gällande toppdomänen .nu, punkt 9.