Försäljning av .SE Direkt

I september 2018 beslutade IIS styrelse att sälja .SE Direkt. Här finns information om hur intressenter kan inkomma med bud och vilka krav som ställs. 

.SE Direkt är IIS egen registrar och erbjuder .se-domännamn utan tilläggstjänster till företag och privatkunder. Verksamheten startade 2009 när affärsmodellen med registrarer inrättades. Tanken var att det skulle fungera som en övergångslösning och att domännamnsinnehavarna successivt skulle övergå till andra registrarer. Antalet kunder har sedan inte minskat i den förväntade takten men är nu efter tio år nere på en nivå som gör att IIS anser att tidpunkten är rätt för att inte längre fortsätta med registrarverksamheten.

Överlåtelsen omfattar.SE Direkts kundavtal med tillhörande databas, samt möjligheten till licens för användning av .SE Direkts varumärke och/eller domännamn i upp till två år. I dag finns det drygt 120 000 domännamn fördelat på drygt 87 000 kunder.

Information till intressenter

För att säkerställa att köparen har den nödvändiga erfarenhet och kompetens som krävs ställer IIS bland annat krav på att den som köper ska vara, eller ska bli, en registrar. I PM:et nedan finns information om villkoren för försäljningen. Indikativt bud med svar från budgivaren ska lämnas senast den 17 oktober 2018.

Sidan publicerad: 2018-10-01