Inlägg av Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Ta plats på nätet – skapa en lärarblogg!

Lär ut om lärarprofessionen. Jag läser Lisa Heino inlägg ”Lärare - syns de inte, finns de inte?”, i vilket hon kritiskt granskar den bild av lärare som ges i ”gammelmedia”. I korthet går hennes inlägg ut på att lärarens yrkesroll att vara professionell autonom, med ansvar och kontroll över hur arbetet i klassrummet ska ske, medan de i media framställs som löjliga, klantiga och handfallna bakåtsträvare.

Läs mer