Inlägg av Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder
Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef, IIS Rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. En av få utvalda i världen att delta i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens offentliga utredningar om internet och säkerhet.

IIS stöttar projekt som utvecklar internet

Projektfinansieringar. Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet. Vi finns i Sverige och ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu. Vi älskar internet och gör vårt bästa för att stimulera den positiva utvecklingen. Inte alltid genom att göra allt själva, utan genom att låta andra förverkliga det de vill göra.

Läs mer

Ansvaret för lösenordshantering vilar tungt – på användarna

Lär dig god lösenordshygien. I skrivande stund är det den 20 januari, den årliga lösenordsbytardagen. Nu har vi ju redan enats om att byten av lösenord med tät frekvens är kontraproduktivt. Däremot är det nyttigt att någon gång per år ta sig en funderare kring hur lösenord hanteras, både av den som är användare och av den som är IT-ansvarig i en verksamhet. Då passar den här dagen lika bra som någon annan dag.

Läs mer

Att svara på remisser är som att äta kräftor

Upplysningar och yttranden. Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden (SOU:er) och andra förslag på remiss. Hos oss som remissinstans tar arbetet med att svara på remisserna mycket tid och kraft i anspråk. Jag får ofta frågan hur jag orkar läsa alla dessa tjocka rapporter. Under 2017 har de varit mer frekventa än på länge, så frekventa att vi på IIS har skapat en process och en särskilt utpekad remissgrupp. Där bestämmer vi först om vi ska svara och om svaret blir ja, vem som ska hålla i pennan.

Läs mer

Delade meningar om personlig integritet

Hur används insamlad information? Insight Intelligence har för tredje året i rad genomfört en riksomfattande attitydundersökning som handlar om personlig integritet och hur svenska folket ser på att dela med sig av privat information digitalt. Undersökningen har genomförts i samarbete med Advokatfirman Lindahl, Sveriges kommuner och Landsting, Cybercom Group och IAB Sverige. Resultatet visar definitivt på att det finns delade meningar.

Läs mer