Foto från ett av våra tidigare Barnhack.

Vilka färdigheter får barn som lär sig programmera?

Att lära sig grunderna i hur en dator styrs och fungerar är något som alla som växer upp idag behöver känna till. Därför har vi under det här året arbetat med att ta fram ett lärarmaterial i programmering för barn.

Jag tog min yngsta son till ett av IIS Barnhack, efter att han gråtande vid köksbordet en söndagskväll hade konstaterat: ”Jag kommer aldrig lära mig programmera”. Jag är lyckligt lottade för att jag kan ta med mig sonen till ett barnhack, för att jag vet att de finns och fyller en viktig funktion. Men ska grundläggande förståelse för hur en dator styrs endast vara kunskap som barn vars föräldrar vet att de finns barnhack kommer i kontakt med?

Jag tycker nej, att lära sig grunderna i hur en dator styrs och fungerar är något som alla som växer upp idag behöver känna till. Och kanske mer än någonsin, eftersom datorer är något som omger oss överallt och är en central del av vår vardag.

Lärarhandledning

Inom ramen för IIS arbete med barnprogrammering, barnhack, har vi under det här året arbetat med att ta fram ett lärarmaterial för att ge pedagoger verktyg och ingångar till hur de i praktiken kan arbeta med programmering. Till vår hjälp har vi haft Christina Löfving, grundskollärare från Stenungsund, som skrivit en lärarhandledning för grundskollärare i hur de kan arbeta med programmering i grundskolans tidiga år. Utgångspunkten är det material som Måns Jonasson tagit fram kring Scratch och utifrån det bygger hon upp lektionsmaterial som pedagoger kan använda i sin undervisning.

Det fantastiska med handledningen är att den inte bara tar sin utgångspunkt i de ämnen som vi vanligtvis kopplar till programmeringskunskaper, som teknik och matematik. Utan det finns även tydliga uppslag och arbetsmetoder för hur du kan arbeta med programmeringsverktyget Scratch i musik och bild, eller i ämnet svenska.

Kopplingar till läroplanen

Handledningen är i sig uppbyggd i olika sektioner, den har sin utgångspunkt i ämnet teknik och sedan byggs det på lektionsmaterial för andra ämnen som matematik, musik, bild och språk. Och naturligtvis kan du arbeta ämnesövergripande för att introducera programmering. I hela handledningen finns tydliga kopplingar till läroplanen, för att stödja lärare i deras arbete. Min förhoppning är att den här handledningen ska få en självklar plats i den undervisning som sker i grundskolan kring teknik, matematik, bild, musik och språk. Detta eftersom jag tycker att det inte ska behöva finnas fler nioåringar som sitter och gråter för att de inte tror sig få möjligheten att lära sig programmera.

Vill du lära dig grunderna i Scratch och är pedagog? Då rekommenderar jag att du går en av Webbstjärnans webbkurser som bygger på Måns XL-material.

Etiketter:
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Peter Karlberg 14 november 2015, kl 22.41

  Utmärkt initiativ, men rubriken fick mig att hoppas att du hittat någon form av evidens/erfarenhet som faktiskt visar vilka färdigheter som barnen utvecklar. Har du sett någon sådan?

  Svara
  • Kristina Alexanderson 17 november 2015, kl 16.35

   Det är en av de saker som jag ständigt söker svaret på, vad är det som barn som kan programmera kan som inte andra barn kan. De vanligaste svaren som jag får är att de har kunskaper i att lösa problem. de får verktyg för att kunna hantera komplexa logiska problem, som matematiska. Men jag har ingen forskningsunderlag på det, men jag ska undersöka det närmare på internetdagarna på måndag den 23 nov under spåret ”Ska alla barn bli programmerare?”. Du är hjärtligt välkommen.

   Svara