Vad hindrar ett transparent ICANN?

Bilden av nya toppdomäner för internet håller sakta på att klarna. Policyn fram till nya toppdomäner har utvecklats kontinuerligt. Flera policyfrågor aviseras allt eftersom processen fortlöper, och ICANN behåller sig rätten att ändra i regelverken under processens gång. Flygplanet har s.a.s. tankats i luften.

Det har spekulerats i huruvida ICANN kommer att möta stämningar från parter som har haft något att förlora på den policy som nu utvecklats. Att döma hela processen efter hur många stämningar ICANN kommer att möte i Kalifornisk domstol är emellertid en felaktig utgångspunkt, ett felaktigt perspektiv på vad som nu sker.

Vad som uppmärksammas kanske för lite är hur marknaderna för domännamn utvecklas när de flödas med flera hundra procent. Vi har globalt passerat 225 miljoner domännamn (till vänster om punkten), och gissningsvis kostar merparten minst mellan 5-10 US$ styck. Vi ökar nu marknaderna för toppdomäner med några hundra miljoner US$ per år. Vi kan med andra ord konstatera att marknaderna för domännamn omsluter stora och växande summor.

Något som också får alltför lite uppmärksamhet är den transparens med vilken ICANN sluter avtal. Under vilka villkor delas toppdomäner ut? Hur ser den affärsmässiga överenskommelsen ut mellan ICANN och det företag som tilldelas toppdomänen? Eller mer konkret: Hur många US$ per domännamn får ICANN för att ge toppdomänen? Hur stor blir en sådan eventuell ’internetskatt’, och i vems ficka landar den?

Äldre toppdomäner har allokerats långt innan det fanns affärsmässiga incitament i domännamnssystemet (DNS), och därmed under helt andra villkor.

Transparensen i avtalen väcker inte bara frågor om ekonomiska värden. ICANN har redan blivit en aktör som kontinuerligt tar på sig mer politiska åtaganden.  Vad säger avtalen mellan ICANN och nya toppdomänsadministratörer exempelvis om möjligheten att stänga ner en web-plats med oönskat innehåll?

ICANN lever under åtagandet att vara en icke vinstdrivande verksamhet. Retoriken upplyser oss om att verksamheten ska vara för internetsamfundets – eller internetanvändarnas- bästa. Allteftersom ICANN låter sig politiseras blir denna roll allt mer komplicerad. Insyn i avtalen är därför en mycket viktig pusselbit för att kunna se hur internet styrs.

Det skulle både vara klädsamt, och dessutom öka ICANNs trovärdighet ifall man vågar vara mer öppen, och offentligt publicera de avtal som nu kommer att slutas. På ICANN-mötet i Singapore gick vi på .SE ett steg längre, och argumenterade för att ICANN som princip skulle hålla alla sina dokument offentliga. I det lite luftigare geopolitiska perspektivet skulle insyn i ICANN också bidra till trovärdigheten i exempelvis ITU:s ögon. Det skulle vara ett mycket starkt argument för det civila samhällets förmåga att styra internet, inte minst viktigt i samband med det kommande WCIT-mötet i Dubai.

Etiketter: , , Foto: av ()

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.