Ta plats på nätet – skapa en lärarblogg!

Jag läser Lisa Heino inlägg ”Lärare - syns de inte, finns de inte?”, i vilket hon kritiskt granskar den bild av lärare som ges i ”gammelmedia”. I korthet går hennes inlägg ut på att lärarens yrkesroll att vara professionell autonom, med ansvar och kontroll över hur arbetet i klassrummet ska ske, medan de i media framställs som löjliga, klantiga och handfallna bakåtsträvare.

Lisa Heino tar också fram på att lärare inte bjuds in i att höras i skoldebatten, utan media väljer hellre att prata om förändringar i betygssystemet med egna representanter i form av ledarskribenter.

Blogga istället

Till skillnad från Heino anser jag inte att lärare och läraryrkets tillväxt ska se sig som offer för ”gammelmedia” som ger en tråkig och osann bild läraryrket. Det finns ingen anledning att det behöver vara så, via internet kan nämligen alla lärare enkelt ge sin bild av yrket. Det är många som gör det, vilket innebär att vi får en bredare och mer mångfacetterad bild av vad det innebär att vara lärare. Något som i sin tur påverkar elever, föräldrar och ”gammelmedia”.

Personligen hoppas jag fler lärare ska göra som exempelvis Anna gör på sin blogg ”Annas tankar”. Anna är en lärare som just startat en blogg genom IIS satsning Webbpedagog. Det första inlägget hon skrev kallade hon ”Att vara eller inte vara lärare…” för att sedan resonera hon kring varför hon blev lärare, vad yrket ger.

I sitt senaste inlägg ”Ny dag nya tag!” har hon frågat sina elever vilken som är en lärares viktigaste uppgift. Då svarar 77 procent av dem att utmana och engagera, det är det viktigaste.

Ge sin bild

Via internet och sin blogg ger Anna en bild av vad det innebär att vara lärare, och den bilden är allt annat än den media ger av en yrkeskår som är bakåtsträvande eller löjlig. Anna, liksom många andra bloggande lärare, ger en motbild till den bild som Heino anser att ”gammelmedia” ger av läraryrket. Jag tror inte att läraryrket vinner på att sätta på sig offerkofta och gnälla på ”gammelmedia”, istället vill jag uppmana fler lärare att ge sin bild av yrket.

Är du lärare – gör din röst hörd, berätta om din yrkesvardag, ge en bild av vad det innebär att vara lärare. Idag finns det ingen anledning att en så viktig och betydelsefull yrkesgrupp ska behöva känna sig som offer för någon annans beskrivning av deras vardag. Istället för att kräva att ”gammelmedia” ska ändra sig, ge en lärares bild av läraryrket. Använd internet för att ge en bild av vad lärarprofessionen innebär.

Etiketter: , Foto: student_ipad_school - 238 av Brad Flickinger (CC BY)

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.