Foto av Kristina Alexanderson 

Kontanter på väg ut – men ytterst få använder Bitcoin

För femte året i rad har Insight Intelligence genomfört en riksomfattande attitydundersökning om svenskarnas betalvanor. Resultatet visar bland annat att betalmarknaden har genomgått stora förändringar, inte minst eftersom nya digitala betaltjänster har lanserats. Men kryptovalutorna används inte för som betalningsmedel i någon större utsträckning.

Kvinnor mellan 16 och 29 år är den målgrupp som har störst förtroende för- och som mest frekvent använder betal-appar. 43 procent svarar att de använder betal-appar varje vecka eller oftare jämfört med motsvarande 33 procent av män i samma ålder. Nästan varannan kvinna mellan 16 och 29 år tror inte att de kommer att använda någon fysisk plånbok om fem år vilket är dubbelt så stor andel som män i samma ålder.

Det är 83 procent av deltagarna i undersökningen som använder Swish, vilket gör den till den mest använda betaltjänsten i undersökningen.

Bitcoin

Nästan tre av fyra (73 procent) känner till Bitcoin, men endast 1 procent använder det. Det syns även i mätningen av förtroende. Nästan hälften av svenskarna (48 procent) har lågt förtroende för nätvaluta (till exempel Bitcoin) och endast 4 procent har högt förtroende för nätvaluta. Det finns inte någon enda betalsituation där någon svensk över huvud taget föredrar nätvaluta som betalmetod.

Att betala med kort är det absolut vanligaste sättet som vi svenskar betalar. 97 procent betalar med kort varje vecka eller oftare. Betalningen med kontanter minskar och nu är det lika vanligt att använda betalappar som att använda kontanter, det är 25 procent som gör det minst varje vecka. För tre år sedan, 2014, var det över hälften som betalade med kontanter varje vecka men endast 3 procent som betalade med betal-appar.

Betalmetoder vid olika betaltillfällen

Betal-appar är den betalmetod som flest (77 procent) föredrar för att betala till en vän.

Vid torghandel och marknad är det de flesta (40 procent) som föredrar att betala med kontanter, men det är den enda betalsituation där kontanter är den mest föredragna.

På restaurang och i butik är kort den betalmetod som överlägset flest svenskar föredrar. Även om beloppet är under 100 kronor så är det få (3 procent) som föredrar att betala med betalappar i butikerna. Även vid parkering är det kort som svenskarna föredrar, men här börjar betal-apparna att komma. Det är nästan var femte (18 procent) som föredrar att betala sin parkering med en app.

Vid e-handel är det hugget som stucket om man föredrar att betala med kort eller faktura. 35 procent föredrar kort och 32 procent föredrar faktura.

Hyran och andra räkningar föredrar de allra flesta (82 procent) fortfarande att betala via någon form av girering (autogiro, bankgiro).

En bit kvar

Summa summarum, kontanterna minskar i betydelse, men än är det långt kvar innan svenskarna föredrar att betala med appar eller nätvalutor.

Trots Swish framgång som mobil betaltjänst har de mobila betalningarna inte tagit fart i handeln. Det beror troligtvis främst på att infrastrukturen för att kunna betala mobilt i butiker inte funnits överallt, i kombination med att folk inte känner till att man kan betala så.

I undersökningen ställdes frågan ”Om möjligheten finns, använder du din mobiltelefon för att betala i fysisk butik” Det är 59 procent som svarar att de aldrig gör det. Dessutom är det en ganska stor andel som svarar att de aldrig har sett att det går att betala med sin mobiltelefon i fysisk butik (17 procent). De flesta som aldrig gör det uppger att det är för att de inte gillar att använda sin mobiltelefon som betalmetod.

En av fyra i undersökningen använder inte en traditionell fysisk plånbok.

Andelen som svarar att de inte har några kontanter på sig har stadigt ökat, från 8 procent 2013 till 24 procent 2017.

Etiketter: , ,

Om bloggaren

Pamela Davidsson Chef, statistik och fakta Pamela är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar för portalen internetstatistik.se och studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.