.SE kommer släppa spärrade domännamn

.SE:s styrelse har tagit beslut om frisläppning av ett antal i dagsläget spärrade domäner. Domänerna det handlar om är landskoder och andra staters namn. Nu vill vi ha era synpunkter bland annat på hur själva frisläppandet ska gå till.

Vem har inte någon gång skrivit in exempelvis italien.se, thailand.se eller grekland.se, för att snopet konstatera att adresserna saknar webbinnehåll?

Anledningen är att de tre landsnamnen, tillsammans med många andra är reserverade och inte möjliga att registrera under .se idag. Här kan du se en lista på samtliga spärrade domännamn.

Under åren har de flesta domännamn som tidigare var omöjliga att registrera eller som varit reserverade gjorts registrerbara. Värt att nämnas är bland annat de numeriska domänerna 2006, geografiska ortsnamn 2008 och Hovets domäner 2010 – totalt omfattar det flera tusen domännamn.

Många spärrade domännamn eftertraktade

Ett flertal av ovan frisläppta domännamn är mycket eftertraktade namn och har under åren omsatt betydande belopp på andrahandsmarknaden när de bytt innehavare.

Och jag dristar mig till att påstå att om ett ortsnamn i Sverige väcker sådant lukrativt intresse så finns ännu större intresse i det fall exempelvis välbesökta turistland blir registrerbara som .se-domäner. Vissa av landskoderna är också väldigt attraktiva. Jag kan tänka mig att det finns en och annan som skulle ha intresse av tv.se till exempel. När Schibstedt köpte tv.nu för några år sedan fick man punga ut med 100 miljoner kronor.

Av den anledningen spår jag ett extremt stort intresse kring dessa domännamn i de fall de skulle göras registreringsbara.

.SE:s VD Danny Aerts bloggade redan för ett och ett halvt år sedan om att landskoder och länders namn på svenska kunde komma att bli aktuella att frisläppa. Blogginlägget redogör även en del för bakgrunden av problemet/möjligheten

Remissrunda

Nu har vi alltså kommit till en punkt där .SE bjuder in intresserade att inkomma med remissvar rörande hur frisläppningen ska gå till.

Det vi skulle vilja ha era synpunkter på är följande:

  • Vad anser du om beslutet att frisläppa de spärrade landskoderna?
  • På vilket sätt anser du/ditt företag att .SE bör frisläppa de spärrade landskoderna?
  • Vad anser du om beslutet att frisläppa främmande staters namn på svenska?
  • På vilket sätt anser du/ditt företag att .SE bör frisläppa främmande staters namn på svenska?

Du kan läsa hela remissen här.

.SE tar tacksamt emot ert remissvar på e-postadressen remissvar@iis.se, senast den 10 maj 2013.

Etiketter: , , , , Foto: The Core av Blaine O'Neill (CC BY 2.0)

Om bloggaren

Peter Forsman Abuseansvarig på IIS Hanterar abuse-ärenden för hela .se-zonen och är en av Sveriges främsta experter på nätbedrägerier. Peter har varit verksam inom IT-sektorn sedan mitten av 90-talet och har erfarenheter från flera olika roller i domän- och webbhotellbranschen.