Bobo Tideström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet, som nu släpper sina öppna data under "licensen" CC0.

Öppna data från Lantmäteriet blir helt fria att använda

Av Anders Frick den 15 augusti, 2017

Lantmäteriet förenklar sina licensvillkor och erbjuder framöver öppna geodata med licensen CC0. Det innebär att vem som helst kan använda myndighetens öppna data utan att behöva uppge källa. Förändringen genomförs den 1 september och gör att Lantmäteriets geodata kommer att kunna användas på helt nya sätt.

Lantmäteriet har arbetat länge med öppna data inom det geografiska området. Myndigheten har bland annat släppt en landskapsmodell för Minecraft, geodatastandarder, historiska kartor, historiska flygbilder, samt fastighetskarta, höjddatabas och fastighetsadresser. Idag är myndighetens öppna data tillgängliggjorda med Creative Commonslicensen CC BY, vilket innebär att alla som använder dem bland annat måste uppge Lantmäteriet som källa.

Nu tar myndigheten nästa steg och byter licensen CC BY mot CC0. Strikt definitionsmässigt är CC0 inte någon formell licens, utan snarast avsaknad av densamma. Effekten för användaren är att data blir tillgängliga under det som kallas för public domain. Den innebär bland annat att data får användas och bearbetas av vem som helst på vilket sätt som helst.

– Även om vi är glada över att folk uppger Lantmäteriet som källa så ställer det till besvär för en del aktörer. Ska man exempelvis bygga en app eller skriva en rapport så är det ibland rätt så krångligt att uppge alla källor. Vi är heller inte ute efter att jaga folk som inte uppger oss som källa, så då kan vi lika gärna övergå till CC0, säger Bobo Tideström, som är verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Drottningholm i historisk skepnad – ett exempel på Lantmäteriets öppna data.

Han tillägger att utvecklare och användare gärna får uppge Lantmäteriet som källa, men att det alltså inte längre blir ett tvång.

– Våra jurister har gjort en ny tolkning av rättigheterna. Tidigare sa vi att vi inte kunde avsäga oss upphovsrätten men det gör vi inte nu heller. Skillnaden är att vi framöver inte kommer att hävda den. Den varianten hade vi helt enkelt inte tänkt på tidigare, säger Bobo Tideström.

Förra året fick myndigheten ett regeringsuppdrag att bistå Riksarkivet i det främjande arbetet gentemot myndigheter. Att gå i bräschen och använda licensen CC0 hoppas Lantmäteriet ska få positiva följdeffekter på andra myndigheter inom och utom Sverige.

– Hittills har vi rekommenderat våra geodatakollegor på andra myndigheter att använda CC BY eftersom det är bra och praktiskt om reglerna och instruktionerna är så lika som möjligt. Förhoppningsvis kan vårt licensbyte nu tjäna som ytterligare inspiration. Ju fler förenklingar som fler aktörer gör, desto bättre är det. Det krävs mod att genomföra en sak som detta, men från vårt håll känns det väldigt bra, säger Bobo Tideström.

Lantmäteriets intäkter består till stor del av pengar från aktörer som nyttjar myndighetens datamängder och rent krasst så ökar värdet ju hårdare licenskrav som myndigheten ställer.

– Nu blir det istället tvärtom och värdet ökar ju enklare villkor och ju mer lättillgängliga våra data är. Denna helomvändning är framförallt en stor mental förändring, säger Bobo Tideström.

Bobo Tideström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet, som nu släpper sina öppna data under "licensen" CC0.

Bobo Tideström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet, som nu släpper sina öppna data under ”licensen” CC0.

Verksamheten kräver dock fortfarande ekonomiska medel och Lantmäteriet har föreslagit för regeringen att myndighetens öppna geodata i framtiden ska finansieras genom anslag och inte, som idag, via avgifter från användarna. För Lantmäteriet är förändringen även ett led i arbetet med att uppfylla målen i den nationella geodatastrategin som handlar om att geodata ska vara öppna, tillgängliga och användbara.

– Vi håller tummarna för den nya budgetpropositionen som kommer om en månad. Vi har äskat mer pengar och hoppas att vi får det, men samtidigt vet vi ju inte om det blir så eller inte. I väntan på det så försöker vi att förbereda oss i en lagom takt, säger Bobo Tideström.

Fotnot: Detta är en artikel som fanns med i det senaste nyhetsbrevet om öppna data – prenumerera här!

Etiketter: , ,