Global internetorganisation släpper domännamnsinfo som öppna data

Av Anders Frick den 4 juli, 2017

Internetorganisationen ICANN har startat ett pilotprojekt som ska hjälpa till med publiceringen av öppna data från organisationen. Det handlar bland annat om statistik kring domännamnsregistreringen i världen.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, förkortat ICANN, är en organisation som har det övergripande ansvaret för tilldelning av IP-adresser samt för domännamnssystemet på Internet. Genom satsningen Open Data Initiative vill ICANN göra mera data tillgängliga för extern analys. Det långsiktiga målet för ICANN:s satsning på öppna data är bland annat att göra organisationen mer transparent.

”Vårt fokus är att utforska konceptet och vad som kan göras – snarare än att optimera själva implementeringen av pilotprojektet, skriver ICANN i en kommentar.

ICANN:s pilotprojektet på öppna data har tre komponenter:

  • Utveckla en katalog över vilka befintliga datamängder som är lämpliga för publicering
  • Välja en lämplig teknik för publiceringen
  • Skapa en process för att prioritera i vilken ordning som datamängder görs tillgängliga

De första datamängderna som tillgängliggörs som öppna data består av månadsrapporter för domännamnsregistrering. Det handlar bland annat om hur många domäner som registrerades, förnyades eller försvann under en specifik månad. Redan idag är sådana data tillgängliga med en fördröjning på tre månader, men nu handlar det bland annat om att välja en lämplig plattform för framtida publiceringar. Just nu står valet mellan CKAN, OpenDataSoft, Enigma och Socrata.

Göran Marby, chef för ICANN

Göran Marby, chef för ICANN

– ICANN har ett unikt och specifikt uppdrag inom Internets ekosystem. Med det kommer ett stort ansvar för transparens. Open Data Initiative ska ses som en del i detta arbete. Vi tror också att Genom att öka transparensen tror vi också att en del missuppfattningar som finns kring vad vi gör minska. I slutändan handlar det om att bidra till utvecklingen av policyer för domännamnssystemet, säger Göran Marby, tidigare generaldirektör för PTS men som sedan drygt ett år tillbaka är chef för ICANN.

Pilotplattformen kommer att finnas tillgänglig minst fram till den 1 november 2017. Den som vill engagera sig närmare kan anmäla sig till den e-postlista som skapats specifikt för satsningen.

Fotnot: Namnet till trots så ska ICANN Open Data Initiative inte förväxlas med Global Open Data Initiative (GODI), som är ett initiativ som uppmuntrar olika aktörer att utnyttja de möjligheter som öppna myndighetsdata ger. GODI vill ge en vision för hur myndigheter borde arbeta med öppna data och öka medvetenheten om området.

Artikeln har inga etiketter