Ny rapport visar vikten av internet för skolelever

Idag lanserar vi en rapport som heter Eleverna och internet 2013. Den bygger på tidigare framtagen statistik som bland annat finns att tillgå i Svenskarna och internet 2013.

I rapporten presenteras massor med statistik och spännande fakta om elever och internet, både i och utanför skolan.

Saker som slog oss i arbetet med att titta och analysera siffrorna var bland annat hur viktigt internet är för elevers vardag. Men det dröjer tills det att elever går på gymnasiet för att de ska uppleva att internet är viktigare för studierna än för vardagslivet.

En annan sak som vi reflekterade över var den täta mobiltillgången, i stort sett alla elever har tillgång till en mobiltelefon som har en internetuppkoppling. Men när Skolverket i sin rapport It-användning och it-kompetens i skolan inventerar tillgång till datorer på läroplatserna, då nämns inte den smarta mobilen. Till it-verktyg i skolan räknas endast bärbara datorer, surfplattor och stationära datorer.

Tydlig tillbakagång

En av de saker som förvånade oss var när vi tog del av siffrorna var att det bland mellanstadieelever fanns en tydlig tillbakagång i tillgången till internet i skolan. 93,5 % uppgav att de hade tillgång 2012, men endast 88,9 % uppger att de har tillgång till internet i skolan 2013. Vad beror det på?

I rapporten ger vi flera förklaringar. Till exempel kan det bero på att eleverna inte får använda internet, eller att de har datorer som är gamla och att internetuppkopplingen blir så pass långsam att elever inte upplever att de har tillgång.

Till lanseringen av rapporten har vi även gjort en film som kort ger en bild av hur kunskaper i källkritik ser ut bland elever i svenska skolan.

Etiketter: , , , , , ,

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.