.SE fortsätter att mäta hur mobil- och bredbandsoperatörer filtrerar trafiken på nätet

Nyligen publicerade .SE en rapport som tittar närmare på hur olika ISP:er påverkar och styr trafiken på internet. Rapporten visar att vissa mobiloperatörer systematiskt prioriterar ner trafik av vissa typer, till exempel Bittorrent. Nu har vi beslutat att fortsätta mätningarna.

Du kan ladda ner hela rapporten här.

I förra veckan publicerade också Sveriges Television en artikel där de berättar om sina erfarenheter av att försöka (!) använda IP-telefonisystemet Skype via ett mobilt så 4G-abonnemang och vilka svar de fått från Telia angående detta. Deras slutsats kan väl sammanfattas som att det inte går att köra Skype i Telias 4G-nät och att den person från Telia som svarade på frågor antingen inte var speciellt insatt i det hela eller inte ville ge några tydliga besked.

Konsumenten ska sättas i fokus

Inom olika delar av EU-apparaten och hos svenska myndigheter pågår ett ganska omfattande arbete när det gäller frågor om Nätneutralitet, läs till exempel BERECS riktlinjer. I samtliga fall verkar man ha kommit till slutsatsen att det viktiga är att sätta konsumenten i fokus. Det finns två huvudspår:

Lagstiftning och reglering:

Det skulle kunna bli så att vi får en lagstiftning som säger att man inte får påverka trafik på internet på olika sätt beroende på avsändare, mottagare och vad det är för typ av trafik. Detta siktar på att återställa det som förr var naturligt det vill säga internet skall förhålla sig helt neutralt till all legitim trafik. Givetvis måste internetleverantörer få känna av och hindra olika former av överbelastningsattacker och annan avsiktligt skadlig trafik – men inte mer än så.

Nackdelen med lagstiftning är att det är ett rätt trubbigt instrument som till och med kan bli rundad på olika sätt. Det är också ett hinder för marknadens spelare att vara innovativa och skapa olika typer av tjänster.

Information, transparens och konkurrens:

Det andra spåret handlar i och för sig också om lagstiftning och reglering, men på en annan nivå. I stället för att ställa krav på tjänsten i sig och att den skall bete sig på ett visst sätt, så ställer man krav på information om tjänsten (I Sverige har vi redan en sådan lag om elektronisk kommunikation som jag berättat om i ett tidigare blogginlägg). Internetleverantörerna blir skyldiga att berätta vad som påverkas och hur. Samtidigt skärper man kraven på att kunden inte ska låsas fast i avtal som gör det svårt eller omöjligt att byta leverantör.

Nackdelen är givetvis att det är svårt att i lagtext och reglering beskriva hur sådan information skall formuleras. Det kan ta tid och bli otydligt. Här pekar till exempel sammanslutningen av de europeiska motsvarigheterna till Post- och Telestyrelsen, BEREC, på möjligheten att oberoende spelare kan fylla en roll i att sammanställa, förklara och sprida informationen.

.SE kommer att fortsätta mäta

Och här kommer vi hela cirkeln runt. .SE har i många år jobbat med insamling och sammanställning av information om internet i Sverige. Vår nya rapport om Nätneutralitet kan ses som en del i den typ av information som BEREC syftar på.

.SE har också beslutat att gå vidare och utöka de mätningar som gjorts inför rapporten till att omfatta fler typer av trafik och göras kontinuerligt över tiden för att förse kunder och ”debatten” med fakta och bakgrund. Även SVT har en tydlig roll när det gäller konsument¬information. Program som Plus har i många år arbetat för konsumentens rätt till information och korrekt behandling.

Jag tycker det är jättebra att saker börjar hända. Och jag hoppas att vi genom information och tester kan göra konsumenterna till smarta sådana, som inte blint köper och betalar för något som egentligen inte passar dem och deras behov. Dessutom hoppas jag att information leder till efterfrågan av tjänster utan påverkan, och att detta i slutändan skall stimulera marknadens aktörer att bli innovativa och skapa nya spännande och prisvärda tjänster.

För trots allt, vi står fortfarande bara i BÖRJAN av mänsklighetens resa som uppkopplade!

Etiketter: , , , , , , , , , Foto: Don't Filter Our Web av Nathanael Boehm (CC BY-NC-ND 2.0)

Om bloggaren

Jörgen Eriksson Projektledare, IPv6 och IP-mätning på IIS Jörgen har jobbat på IIS sedan 2008 med bland annat utvecklingen av IPv6 – Internets nya version av IP-adresser. Han har sysslat med Internet sedan 1990 bland annat på olika ledande positioner på Tele2/Swipnet. Han har också varit med och startat PacketFront.