Nätneutralitet – all trafik ska behandlas lika

Nätneutralitet innebär att all trafik som färdas på internet ska behandlas lika, så långt det är möjligt. Något som inte alltid sker i dag.

(Det här är bloggpost nummer 3 i vår temaserie ”Ett öppet internet)

Internet är inte ett enda nät utan består av en uppsjö av flera nät som tillsammans bildar det vi kallar internet. De flesta av dessa nät är anslutna till några få internetoperatörer som sitter högst upp i nätpyramiden, och den mesta trafiken mellan alla nät utbyts mellan dessa få operatörer.

Det innebär att internetoperatörerna styr och därmed också indirekt kontrollerar trafiken som flyter över internet. Inget fel i det eftersom det är nödvändighet för att deras egna nät och internet skall fungera som det är tänkt. Att filtrera eller optimera trafiken kan ibland vara ett måste för att till exempel förhindra attacker eller för att garantera att de tjänster man erbjuder till sina kunder fungerar optimalt.

Problem uppstår dock när en internetoperatör börjar filtrera eller på något sätt förändrar möjligheten för datatrafiken att skickas från avsändaren till mottagaren – och denne inte är öppen med att detta görs.

Rapport visar att viss trafik prioriteras ner

.SE släppte i vintras en rapport om nätneutralitet som visar att vissa svenska mobiloperatörer gör just detta – alltså att de systematiskt prioriterar ner trafik av vissa typer, till exempel Bittorrent. Även när det gäller de fasta abonnemangen gick det att se tecken på att trafiken påverkas även om det där var ”svårt att dra några definitiva slutsatser”.

En del operatörer hindrar till exempel kunder från att använda Skype (IP-telefoni) (eftersom man anser att det är ett hot mot de egna telefonitjänsterna) och begränsar/blockerar fildelning) med argumentet att denna trafik äter upp för mycket bandbredd. Detta görs utan att det framgår att denna begränsning/blockering finns i tjänsten som internetoperatören levererar. Som konsumenter tvingas vi alltså att köpa grisen i säcken, något som min kollega Jörgen bloggat om tidigare.

Men det kan också vara mer komplicerat än så. Därför är frågan om nätneutralitet så viktig.

Det har funnits en oro sedan en lång tid tillbaka att de stora internetoperatörerna ska ta till åtgärder i sina nät som försämrar (eller till och med förhindrar) kundernas möjlighet att välja innehållstjänster från en konkurrent. För de stora internetoperatörerna är i dag inte bara just internetoperatörer. De ingår ofta i större koncerner där även TV, telefoni, musik, film och andra innehållsleverantörer ingår. Det finns därmed ett egenintresse i att få sälja de egna tjänsterna till kunderna och att göra allt för att konkurrenterna inte skall stjäla marknadsandelar från dem, eller på annat sätt skjuta deras affärsplaner i sank.

Självklart ska de få optimera sina egna tjänster så långt det bara går, för så fungerar en sund marknad. Men det får inte ske på bekostnad av en skev konkurrens där man tar till åtgärder som med uppsåt försämrar prestandan mot konkurrenternas innehåll. Om detta sker så ställs frågan om nätneutralitet på sin spets.

Internetoperatörer måste vara öppna med begränsningar som finns

Rent krasst handlar det alltså om att alla internetoperatörer (men även alla typer av operatörer som erbjuder en internettjänst som till exempel mobiloperatörer) ska vara helt öppna med vilka begränsningar de har i sina tjänster. Kunden kan då välja att rösta med fötterna och välja annan internetoperatör.

Men det stannar inte där. Diskussionen om nätneutralitet handlar även om öppenhet, om vilken trafik som varje internetoperatör begränsar eller blockerar när den passerar genom det egna nätet på väg från en internetoperatör till en annan.

Här kan en stor internetoperatörer välja att ”försämra upplevelsen” för besökare till en viss sajt till förmån för en annan, eller välja att besökarna inte skall kunna nå innehållet alls baserat på att innehållet anses som kontroversiellt eller inte lämpligt (inte att förväxlas med innehåll som är förbjudet enligt lag, det är en annan diskussion).

Konsumenten i fokus

Inom olika delar av EU-apparaten och hos svenska myndigheter pågår arbete när det gäller frågor om nätneutralitet, läs till exempel BERECS riktlinjer. I samtliga fall verkar man ha kommit till slutsatsen att det viktiga är att sätta konsumenten i fokus.

”All bits are created equal”

Nätneutralitet är något som berör dig, mig, oss alla. Det är en förutsättning för att vi alla fritt skall kunna använda tjänster från de leverantörer vi själva väljer och inte tvingas att bara använda det som den egna internetoperatören erbjuder eller tvingar oss till. Nätneutralitet handlar om öppenhet, om vilka begränsningar en internetoperatörer har i sin tjänst. Nätneutralitet innebär att all trafik skall behandlas lika, så långt det är möjligt. Den amerikanska journalisten och författaren Jeff Jarvis sa det bra på Webbdagarna för några veckor sedan:

All bits are created equal. If one bit on the net can’t go from here to here because it is detoured or stoped, wheter that’s by a government or a cable company, then no bits can be presumed to be free.

Finns det några begränsningar – oavsett om de kan anses motiverade eller inte – så ska det framgå tydligt. Det är en förutsättning för en öppen, rättvis och fungerande marknad samt en viktig hörnsten i det som kallas för demokrati.

En konferens för allas rätt till frihet på nätet

Tycker du också att ett öppet internet är viktigt? Då rekommenderar jag dig att följa Stockholm Internet Forum nästa vecka – en internationell konferens som .SE anordnar tillsammans med utrikesdepartementet och Sida. På konferensen möts nätaktivister, beslutsfattare, företagsrepresentanter och tekniker från hela världen för att diskutera hur vi tillsammans kan verka för ett öppet och fritt internet. Du kan följa hela konferensen genom livesändningar på stockholminternetforum.se och på Twitter under hashtaggarna #sif12 (för själva konferensen) och #fxinternet (för frågorna som diskuteras).

Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra webbsidor

Etiketter: , , , , , , , , , , , Foto: arrow confusion av vivisquare (CC BY-NC-ND 2.0)

Om bloggaren

Amar Andersson F.d Registrar Manager, IIS Amar Andersson var fram till 2015 den som hade kontakten med våra registrarer (återförsäljare). Tidigare har han arbetat från TeliaSonera där han var med och startade upp Telias Internettjänster -95.