Mindre språk är viktiga även på internet

Internet har en viktig roll att spela för bevarandet av kulturella intressen, särskilt med tanke på den demokratiska och opinionsbildande roll som nätet har. Minoritetsspråken måste kunna användas inte bara på Skansen, utan även på internet.

IIS, med ansvar för bland annat internets svenska toppdomän arbetar sedan många år för att både svenska och de svenska officiella minoritetsspråken ska användas aktivt på internet. Vi ser domännamn som ett uttryck för användares identitet på nätet. Denna identitet bör kunna komma till uttryck på alla de språk som används av stora grupper i befolkningen.

Vi har genom åren deltagit aktivt i arbetet för att etablera en internationell standard för hantering av nationella tecken i domännamn, internationaliserade domännamn eller IDN. Målet har varit ett ramverk för att samordna varierande nationella intressen, där enskilda länder erkänner flera språk och där särskilt stöd ges för bevarandet av små och eller hotade språkgrupper.

IDN är domännamn med tecken som ligger utanför domännamnssystemets ursprungliga teckenuppsättning, som endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och bindestreck.

I oktober 2009 godkände  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) skapandet av  internationaliserade landskodtoppdomäner (IDN ccTLD:er) på internet som använde IDNA för att representera toppdomäner. I maj 2010 installerades den första IDN ccTLD:n i rotzonen för DNS.

Det går sedan länge att använda IDN-domännamn i webbläsare medan det ännu inte finns någon färdig lösning för att hantera dessa tecken fullt ut i e-post.

IDN i .se

Redan 2003 blev det möjligt att registrera internationaliserade .se-domäner som innehöll tecknen å, ä och ö samt é och ü.

Från och med juli 2007 blev det även möjligt att registrera .se-domäner på de officiella svenska minoritetsspråken, finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch. Samtidigt blev också skrivtecknen för de övriga nordiska språken möjliga att använda i .se-domäner. Det innebar att närmare 200 nya tecken lades till de tidigare 42. Redan 2003 blev det i ett första steg möjligt att registrera .se-domäner med tecknen å, ä och ö samt é och ü. Under Mångkulturåret 2006 presenterade vi steg 2, en handlingsplan för att i början av 2007 kunna erbjuda möjligheten att på ett standardiserat sätt presentera nätidentiteter på alla de officiella svenska minoritetsspråken. Detta återspeglar den etniska och kulturella mångfald som finns i Sverige idag.

Hälsoläget 2014

För åttonde gången i ordningen har IIS genomfört sin årliga undersökning av nåbarheten på nätet och hälsoläget i .se. I den nyligen publicerade rapporten redovisar vi bland annat en något fördjupad undersökning och analys inom området och i vilken utsträckning det används i undersökningsgruppen.

Offentlig förvaltning som föregångare

Det är rimligt att domäninnehavare som i verksamhetens namn har något svenskt diakritiskt tecken representerat också använder sig av möjligheten att presentera sig på internet med det korrekta namnet. Det ökar till exempel möjligheten för deras användare att komma till rätt webbplats.

Vi hade väntat oss att finna gemensamma regler för användning av IDN-domännamn och webbplatser inom den offentliga förvaltningen. De förväntningarna visade sig komma på skam. Några statliga myndigheter ”gör rätt”. De har sin webbinformation tillgänglig inte bara via en omdirigering från domännamnet med ringar och prickar till en variant utan diakritiska tecken utan presenterar även sitt innehåll under domännamnet med svenska tecken, exempelvis Säkerhetspolisen och Strålskyddsmyndigheten. Dessa tillhör dock en minoritet. Det är långt fler myndigheter som inte presenterar något innehåll med IDN-domännamnet och trots att de är innehavare av domänen så använder de den inte.

Av 290 kommuner är det 121 som har minst ett svenskt tecken i namnet. Av dessa är det 37 kommuner som inte använder sina idn-domäner, trots att de i de allra flesta fall är innehavare av domänen i fråga.

Det känns som om det finns utrymme för förbättring?

Etiketter: , , , , , , , , , , ,
Fyll gärna i vår enkät.

Om bloggaren

Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef, IIS Rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. En av få utvalda i världen att delta i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet. Ledamot i ett flertal styrelser och remissvarare på statens offentliga utredningar om internet och säkerhet.

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer