Det handlar om så mycket mer än avlyssning

Dagens svenska nyhet handlar om Sveriges roll i offensiv internetspaning. SvT har genom egen research fått fram uppgifter om att Sverige deltar i spioneri av gammalt traditionellt snitt gentemot Ryssland. FRA ska enligt uppgifterna ha lämnat uppgifter om ryska ledare till amerikansk underrättelsetjänst. Den här nyheten bekräftar ytterligare en gång hur det handlar om så mycket mer än avlyssning. För dörren står en kapprustning av internet, ytterst syftande till cyberkrig.

Låt oss titta närmare på vad det egentligen handlar om. Snart har vi i ett halvårs tid vecka för vecka hört nya avslöjanden om den pågående avlyssningen av nätet. Även vi som egentligen inte ville, kan nu knappast längre undvika att lära oss avlyssningens och internet-kapprustningens terminologi.

Om man exempelvis söker arbete på NSA, kan man så att säga direkt från hästens mun få beskrivet hur myndigheten ser på sin verksamhet. Här kan man lära om avlyssning, om offensiva attacker och om exploatering av säkerhetsbrister i andras IT-system.

Myndighetens verksamhet – Computer Network Operations (CNO) – bryts ner i tre huvudsakliga grenar:

  • Attacker
  • Försvar
  • Exploatering

På sajten definieras de tre verksamheterna som:

Attacker Computer Network Attack (CNA): Includes actions taken viacomputer networks to disrupt, deny, degrade, or destroy theinformation within computers and computer networks and/or thecomputers/networks themselves.
Försvar Computer Network Defense (CND): Includes actions taken viacomputer networks to protect, monitor, analyze, detect, and respondto network attacks, intrusions, disruptions, or other unauthorizedactions that would compromise or cripple defense information systems and networks.
Exploatering Computer Network Exploitation (CNE): Includes enabling actions and intelligence collection via computer networks that exploit datagathered from target or enemy information systems or networks.

 

Vi har redan under det gångna halvåret sett flera exempel på alla dessa fenomen, så egentligen är det mestadels terminologin som är ny. Men också bekräftelserna av det som tidigare misstänkts.

Tydligast är nog att avlyssningen bara är en liten del av det hela. Själva avlyssningen är en begränsad och passiv delmängd av något som har långt mer offensiva ändamål. Attacker (CNA) och exploatering (CNE) handlar såvitt det går att uttolka om kapaciteten att på distans förstöra infrastruktur i andra länder. I termerna ingår då rimligtvis också traditionellt spioneri, dvs. stöld av data för att tillskansa sig främmande länders uppgifter om militära verksamheter, och i ökande grad även företagshemligheter.

När vi även väger in de andra offensiva delarna i avlyssningen ser vi med ens möjligheten att bedriva attacker över nätet (CNA), och exploatering (CNE) av exempelvis säkerhetsbrister i systemen. Det blir därför alltmer uppenbart att den kapacitetsuppbyggnad diverse myndigheter ägnar sig åt för nätet också handlar om en kapprustning, ytterst syftande till ett offensivt cyberkrig.

Med denna terminologi får vi alltså bekräftat både drivkrafter och aktörer.

De åtgärder vi ser i USA, Sverige, och andra länder handlar om målet om fullständig kontroll över nätets innehåll. Vi får ytterligare en bekräftelse på att målet är att kunna lyssna av ALL internettrafik. Tyvärr ser ingen av de drivande aktörerna något problem i detta.

De gröna hattarna (militära och halvmilitära organisationer) organiserar sig som bekant i verksamheter som attacker, försvar och exploatering. Deras drivkrafter baserade på yttre hot är alltigenom bekanta. Men till det kommer de blå hattarna (polis och rättsvårdande myndigheter), alla med varsitt behjärtansvärt ändamål för att behöva att ta del av, och samköra all vår data.

Tidningen Ny teknik var häromveckan först med att avslöja SÄPOs ambitioner när det gäller datalagringsdirektivets tillämpning i Sverige. Tillsammans representerar de gröna och blå hattarna fullständig kontroll över alla våra uppgifter.

Här kommer ofta en vän av ordning in, med argumentet:

Det där är ju ingen nyhet. Stater har alltid spionerat. – Jag är minsann inte en av de naiva som trodde att sådant inte skedde”, osv. osv.

Visst är det så att signalspaning funnits också tidigare. Men det är också det mest irrelevanta argumentet av dem alla. För de som frenetiskt förfäktar att de skulle vara naiva, blundar därmed också för möjligheten att det går att göra något åt den uppkomna situationen.

För detta handlar inte om vad man gjort tidigare. Det handlar om vad som ska ske nu. Det handlar om användarnas integritet gentemot staters hela solfjäder av intressen. Det handlar om medborgarnas integritet över sitt elektroniska jag, kontra deras frihet. Det har tyvärr blivit så därför att det fredstida och civila samhället i dag trängs i samma elektroniska infrastruktur som det kalla krigets män, och deras kapprustning för cyberkrig. Därmed tillämpas ”krigets krav” också gentemot medborgarna. På grund av det får civila medborgare betala med sin personliga integritet, hela tiden, och varje dag. Det är vad det handlar om.

Mer på våra webbar:

Etiketter: , , , , , , , , , , , Foto: Watching av John Brosz (CC BY-NC-SA 2.0)

Om bloggaren

Staffan Jonson Policyrådgivare på IIS Staffan bidrog, fram till att han slutade jobba hos IIS, med strategiska analyser och råd kring de regelverk som styr IIS verksamhet och ägnade därför mycket tid åt omvärldsbevakning.