Vi sammanfattar internetstatistikåret 2015

Statistik är spännande! Det visar inte minst besökssiffrorna för vår webbplats. Drygt 80 000 användare besökte internetstatistik.se under 2015.  Flest besökare var det de dagar som vi publicerade nya data och våra nya rapporter (Bredbandskollen mobilmodeller och Svenskarna och internet).

Våra webbplatser med svenskarna och internet-rapporter www.soi2013.se www.soi2014.se www.soi2015.se www.poi2014.se och www.eoi2015.iis.se har besökts av drygt 60 000 användare (det kan vara samma person som läst på mer än en webbplats).

Det har laddats ner nästan 100 000 rapporter i pdf-format. Mest nedladdad var den senaste rapporten om Svenskarna och internet, men det är förvånansvärt många som laddar ner även tidigare års rapporter.

Med start i december 2014 och ända fram till påsk publicerade vi en siffra om dagen ur svenskarna och internet 2014 Från 0 till 100. Kalendern finns samlad i en sju minuter lång film.

Januari

Sverige är den tredje största nationen när det gäller användning av annonsblockerare.

Februari

I februari uppmärksammade vi Surveyföreningens rapport om kvalitet i webbpanelundersökningar.

Vi passade på att tipsa om statistik om användning av internet i Norge.

Mars

Nordicom publicerade en första överrikt ur Mediebarometern 2014.

PTS prisrapport.

PTS publicerade sin Bredbandskartläggning 2014 som visar att 61 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2014.

Rapporten Delade meningar – Svenska folkets syn på digital integritet 2015 är en undersökning vars syfte är att ge en bild av hur svenska privatpersoner ser på digital integritet.

April

Lagom efter påsk publicerade vi vår populära rapport om Mobil surfhastighet som bygger på insamlad data från Bredbandskollens app för Iphone och Android. Den genomsnittliga hastigheten för att ta emot data i mobilerna var 17 Mbit/s under första kvartalet 2015.

Statens medierråd publicerade sina tre stora rapporter om Ungar och medier 2015, Småbarn och meder 2015i samt Föräldrar och medier 2015.

I slutet av 2015 kom Statens medieråd med ytterligare en rapport i samma serie. Nu med fokus på demografi.

Pew Research publicerade en rapport om amerikanska ungdomars sociala medievanor.

Maj

5,4 miljoner personer deklarerade elektroniskt 2015. Det är nytt rekord och en ökning med 0,2 miljoner personer jämfört med 2014.

Vi gjorde en djupdykning i 2014 års data om hur seniorerna (de som är 65+ år) använder internet. Det resulterade i rapporten ”Pensionärerna och internet 2014” och webbplatsen poi2014.se.

Mediebarometern 2014 visar bland annat att genomsnittssvensken ägnar 6,5 timme om dagen åt olika medier.

Vi hade över 14 miljoner mobilabonnemang i Sverige i början av 2015. Det och mycket mer kan man läsa i PTS rapport ”Svensk telemarknad 2014”. Den finns även tillgänglig för läsning on line på www.statistik.pts.se.

Juni

E-barometern för första kvartalet 2015 visade bland annat att var femte har handlat med sin mobiltelefon under första kvartalet.

En av våra allra populäraste rapporter, den om surfhastigheten i våra vanligaste mobiltelefoner, visade att den modell som har högst genomsnittshastighet för att ta emot data var Samsung Galaxy S6 edge med 29,7 Mbit/s. Därefter kommer Samsung Galaxy Note 4 med 28,6 Mbit/s och Google Nexus 6 med 28,1 Mbit/s. Iphone 6+ var den snabbaste Ios-modellen med 19,6 Mbit/s.

Myndigheten för Radio och TV kom med sin rapport om den svenska mediemarknaden 2015.

En samlad rapport om marknaden för telekommunikation i de nordiska och baltiska länderna 2014 publicerades.

En rapport om E-handeln i de nordiska länderna kom tidigare under våren.

I juni publicerades en ny undersökning som IIS genomfört i samarbete med Insight Intelligens. Den belyser unga kvinnors syn på IT.

September

Först ut bland rapporterna som baserar sig på vår undersökning om Svenskarna och internet var ”Eleverna och internet 2015” som även finns på www.eoi2015.iis.se. Den rapporten innehöll även ett avsnitt om hur digitala lärarna är privat.

E-barometern för andra kvartalet visade att det var en fortsatt tillväxt för e-handeln.

Swish är nu den betaltjänst som flest svenskar använder och betal-appar har seglat upp som det vanligaste sättet att betala till en vän. Det visade årets rapport Sverige betalar

Oktober

I oktober tjuvstartade vi publiceringen av ”Svenskarna och internet 2015” genom att publicera avsnittet om Sociala medier. Det fick stort genomslag som vi sammanfattade i ett inlägg på vår webbplats.

ITU publicerade rapporten ICT Facts and Figures som visar bland annat att det år 2015 är över 3,2 miljarder människor som använder internet, att två tredjedelar av världens befolkning har 3G-täckning och 47 procent av världens befolkning har abonnemang på mobilt bredband.

November

Nu är det 93 procent av befolkningen som har tillgång till internet och 91 procent som använder det. Svenskarna och internet 2015 publicerades 12 november. Läs rapporten online på www.soi2015.se och ladda ner den som pdf här. Eller varför inte pussla ihop infografiken?

Postnord presenterade E-barometern för tredje kvartalet 2015.

SCB publicerade data om privatpersoners användning av datorer och internet 2015 samt Företagens användning av it 2015.

December

Hur använder vi våra mobiler? Under hösten 2015 genomförde vi en pilotstudie som med hjälp av appen Apparat registrerade vad testpersonerna gjorde med sina androidtelefoner under en veckas tid. Resultatet finns att läsa i en rapport.

Under december påbörjades en större app-studie som fortsätter in i januari 2016.

PTS presenterade sin individundersökning i december som bland annat visar att 8 av 10 är nöjda med sin mobiltäckning.

Etiketter: , , Foto: Amazing Numbers av Arileu (CC BY 2.0)

Om bloggaren

Pamela Davidsson Chef, statistik och fakta Pamela är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar för portalen internetstatistik.se och studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.