Vi delar ut 1,7 miljoner till nio internetutvecklande projekt

Nu fyller Internetfonden tio år och öppnar i dag för 18:e gången! I dag passar vi också på att presentera de projekt som fått pengar genom höstens ansökningsomgång. Bland annat handlar det om en digital tipslåda som ska säkra källskyddet online och en webbtjänst för att ta fram nya spännande API:er.

(Hoppa direkt ner till projekten som får finansiering)

Under åren har 290 olika projekt fått dela på drygt 58 miljoner kronor. Sedan 2004 då Internetfonden startade har internet utvecklats och naturligtvis har också projekten gjort det. Vi har gått från teknikutveckling av infrastrukturen till mer innehållsutveckling för olika målgrupper. I dag har vi den större andelen ansökningar inom områdena utbildning och tjänsteutveckling.

Vi har över åren också fått ett ökat antal ansökningar och ökade resurser för finansiering. 2011 startade vi med fokusutlysningar, då för digital delaktighet, och det gav genast effekt på ansökningar från den berörda målgruppen.

internetfonden

5 miljoner kronor finns till nya projekt

I år hoppas vi kunna dela ut 5 miljoner kronor till nya projekt. Har du en idé som kan främja utvecklingen av internet i Sverige? 2014:s första ansökningsomgång startar som sagt i dag och är öppen till och med 11 februari.

I ansökningsomgången för hösten 2013 fick vi in totalt 60 ansökningar. Av dessa har nu nio beviljats finansiering. Totalt kommer ca 1,7 miljoner kronor att fördelas mellan projekten. Projekten är skiljda i innehåll och fokus. Några teman man kan se bland de beviljade är skola, öppna data, API och säkerhet.

Projekten som får finansiering genom förra ansökningsomgången:

Anonymitetsportalen: ska utveckla ett verktyg för att ge allmänheten möjlighet att på ett säkrare och mer pålitligt sätt digitalt lämna uppgifter till media genom att bygga en digital tipslåda. Projektet drivs av journalisterna Martin Edström och Carl Fridh Kleberg.

 Apfy.me: ska utveckla en webbtjänst för att ta fram nya spännande API:er genom att utveckla en öppen plattform. Projektet drivs av Andreas Holmberg.

Exposing Malicious Tor Exit Relays: ska utforma, utveckla och utvärdera en programvara för att undersöka aktiva illasinnade exit-reläer i Tor-nätverket. Projektet drivs av Stefan Lindskog vid Karlstads universitet.

Lärarspindeln: ska öka lärares användning och skapande av lärresurser genom att utveckla ett verktyg för metadata. Projektet drivs av Fredrik Paulsson vid Alvera.

Samlbits.org: ska etablera en global infrastruktur för tillförlitlig distribution av SAML-metadata genom att bygga en tjänst för identitetsfederationer.  Projektet drivs av Leif Johansson vid SUNET.

Timeline-dropbox för lärare och elever: ska skapa bättre möjligheter för att använda och dela information i skolan genom att utveckla en anpassad, öppen och cloudbaserad lösning. Projektet drivs av Josef Norlin vid Timlen.

Vidareutveckling av kursplanering.se: ska få fler lärare att använda webbplatsen kursplanering.se och bidra med lärrersurser genom att förbättra och vidareutveckla tjänsten. Projektet drivs av Johan Falk.

Öka användningen av säkra protokoll: ska identifiera vanliga säkerhets- och integritetsproblem på nätet genom att tillhandahålla en webbtjänst för testning och rapportering. Projektet drivs av Noah Williamsson.

Öppna data – Best practice: ska producera en studie som ska bidra till att beslutsfattare, offentliga institutioner och utvecklare utnyttjar offentliga data i större utsträckning. Projektet drivs av Jakop Dalunde vid Fores.

Etiketter: , , , , , , ,

Om bloggaren

Pernilla Rydmark Projektledare, Internetfonden på IIS Pernilla ansvarade fram till våren 2016 för Internetfonden, som varje år delar ut flera miljoner till olika projekt som utvecklar internet.