ICANN:s Janusansikte

Alla har vi våra passioner. En av mina är att försöka följa den digra strömmen av dokument, videobloggar, arbetsgrupper, pressmeddelanden och artiklar från ICANN om ICANN.

Snart är det dags för ännu ett ICANN-möte, den här gången i Peking, och det gäller att vara förberedd för att kunna förstå något av alla ”heta” förkortningar som kommer att vara viktiga den här gången. Det gäller till exempel förkortningar som TMCH, RAA, IE och förstås den finaste nya förkortningen i topplistan PICDRP.

Jag säger naturligtvis detta med en smula ironi.

ICANN-processen ska vara transparent och multi stakeholder-orienterad. Alla ska kunna delta. Policyutveckling ska helst ske nerifrån och upp men i praktiken är det väldigt få personer som är tillräckligt insatta och som vare sig kan eller vill engagera sig i arbetet. Risken är att vi får en internetstyrningsmodell som endast är gripbar av en liten klick mycket insatta personer, en incrowd.

När man varit på några ICANN-möten börjar man också se vissa mönster. Samma personer kommer tillbaka och sitter ofta på flera stolar. Inte alla som deltar aktivt bidrar lika mycket till besluten. Det finns – som i alla organisationer – en inre krets av informella beslutsfattare som är mycket färre än helheten. Men hur många ingår i den inre kretsen? Ja du, hur långt är ett snöre?

Till att börja med: Den inre kretsen består av en skara som har möjlighet att tre gånger per år åka runt halva jordklotet för att markera delaktighet i den process som ICANN utgör. Du behöver också ha ekonomisk uppbackning under de fem år det tar dig att förhoppningsvis lära dig alla förkortningar som behövs för att hänga med i ICANN:s mycket specialiserade lingo.

Men, vad säger då alla ICANN:s dokument, bloggar, artiklar och andra flöden?

Jo, att ICANN har ett Janus-ansikte.

Janus är en romersk gud som styr över alltings början och förändring. Det låter kanske smickrande, men jag är ute efter Janus huvud! För gudens huvud, som har två ansikten, har kommit att symbolisera dubbelnatur – janusansikte.

ICANN är nämligen en organisation med två ansikten och den nya vd:n Fadi Chehadé har gjort det väldigt tydligt på väldigt kort tid.

Det första ansiktet är ICANN som en energisk och driven internationell organisation som vill vara inbjudande och vän med alla. Fadi reser jorden runt och bjuder in till dialog, han skakar hand och hittar samarbetsmodeller. ICANN ska vara det ett öppna, transparenta och riktigt attraktiva multi-stakeholder alternativ som ska få ITU-modellen för internet governance att blekna och kännas mossig. Det är positivt att ICANN försöker bredda basen, de gör ett bra jobb i arbetet med att involvera fler och förtjänar all kredd. Den här sidan av ICANN får också mycket beröm och alla är nöjda.

Samtidigt blir ICANN:s andra ansikte allt tydligare, det är den affärsdrivna sidan. ICANN är i och med de nya toppdomänerna på väg att bli ett ”registry of registries”. Också här har ICANN arbetat väldigt hårt med till exempel ett nytt registryavtal och ett nytt registraravtal. Även vårt uppdrag som Pre Delegation Test-operatör kan man se som en del av ICANN:s nya operationella roll som registry. Att ”business”-delen av ICANN nu blommar upp är också den nya ledningens förtjänst.

Men skillnaden mot det kramgoa första ansiktet är att ICANN här har samlat på sig kritik för att vara för energisk. Man kommer med ändringar för sent och processen är inte gjord nerifrån och upp. Frågan är om man kan vara ett registry of registries och ändå arbeta nerifrån och upp? Inget registry låter vanligtvis sina registrarer helt bestämma hur ett avtal ser ut.

Det är kanske logiskt att ICANN vill – och ska – vara mer bestämmande och styrande för de nya toppdomänerna. Men förvirrande blir det till slut. Är inte detta divergerande roller? Ju bättre ICANN gör sitt jobb ju tydligare kommer man att se konflikten.

Borde Fadi kanske framöver dela upp ICANN i två organisationer och i stället för att bara sprida den geografiskt över tre kontinenter?

Behöver vi ha ett ICANN Governance och ett ICANN Registry?

Läs mer på vår webb:

Läs mer på andra webbsidor:

Etiketter: , , , , , , , , , Foto: Janus-herm av Dan Diffendale (CC BY-NC-SA 2.0)

Om bloggaren

Danny Aerts Vd på IIS Danny Aerts är vd för IIS sedan 2006. Han är ursprungligen från Nederländerna och kom till Sverige i mitten av 1990-talet. Danny har tidigare arbetat på flera telekomföretag, som Unisource Mobile, Telia och PTT Telecom samt varit vd för Internetportalen Spray.