Facebook fyller tolv – vi bjuder på statistik om användningen

När Facebook lanserades hade bara var fjärde svensk bredbandsuppkoppling hemma, och smarta mobiler existerade knappt. Idag är sju av tio svenska internetanvändare medlemmar. Nu serverar vi på IIS spännande siffror om svenskarna och det sociala nätverket. Visste du till exempel att Facebookanvändare umgås mer med sina vänner i "verkliga livet" jämfört med icke-användare?

Den 4 februari 2004 lanserades Facebook. Vid den tiden hade 75 procent av svenskarna en dator hemma och 68 procent en internetuppkoppling i hemmet. Endast 27 procent hade bredband hemma och smarta mobiler hade inte kommit ut på marknaden än. Idag använder 70 procent av internetanvändarna i Sverige Facebook, motsvarande 64 procent av befolkningen.

Själv är jag inne på Facebook flera gånger om dagen, både i mobilen och på PC:n. Dels är det en del av mitt jobb (ni följer väl oss på Internetstatistiks sida?), men det är ju också så roligt att återuppta kontakten med vänner från förr. Jag tycker också att det är smidigt att följa och kommentera vad som händer inom olika intressegrupper. En ovärderlig grupp i vardagen för mig är ”Uppsalapendlarna” där man snabbt får information om tågstrul.

Statistikbonanza

I vår rapport Svenskarna och internet 2015 har vi siffror om användningen av Facebook. Där hittar man även statistik om tillgången till dator, internet och bredband.

För den som är intresserad av Facebookanvändningen har jag även plockat ut lite statistik i lättillgänglig punktform:

  • 64% av svenskarna (70% av internetanvändarna) använder Facebook. 46% (50%) gör det dagligen.
  • Två tredjedelar (66%) av kvinnorna i Sverige (74% av internetanvändande kvinnor) använder Facebook. 50% (56%) gör det dagligen.
  • 62% av männen i Sverige (67% av internetanvändande män) använder Facebook. 42% (45%) gör det dagligen.
  • Den största andelen Facebook-användare finns i åldersgruppen 16-25 år, där 84% använder Facebook någon gång och 80% gör det dagligen. Andelen som använder Facebook sjunker med åldern.
  • Ju högre utbildning desto större andel Facebookanvändare.
  • Studenter och föräldralediga använder Facebook i högre utsträckning än de som arbetar eller är pensionärer. Närmare en tredjedel (31%) av Sveriges pensionärer använder Facebook någon gång, 17% gör det dagligen.
  • De som är födda utanför Norden använder Facebook i större grad än de födda i Sverige.
  • Ensamstående och sambor använder Facebook i högre grad än de som är gifta eller frånskilda.
  • De som bor i städerna använder Facebook i högre grad än de som bor på landet.

Grupper

I genomsnitt är de svenska Facebook-användarna med i fem grupper i sociala medier. Hälften av Facebookanvändarna är med i en handfull grupper (1-5).

En fjärdedel av alla Facebook-användare är inte med i någon grupp på Facebook.

Tid som Facebookanvändare ägnar åt sociala nätverk per vecka

Tittar vi på de internetanvändare som använder något av alla sociala nätverk, så gör de det i genomsnitt 6,4 timmar i veckan. Män som använder Facebook använder sociala nätverk i genomsnitt 6,3 timmar i veckan att jämföra med kvinnornas 7,2 timmar i veckan.

Facebook-användares tid med familjen IRL

En genomsnittlig Facebook-användare träffar sin familj i ”verkliga livet” tre timmar mindre per vecka jämfört med de som inte användare Facebook. Störst skillnad är det i åldern 16-25 då det skiljer sex timmar med familjen i veckan mellan dem som använder Facebook (18 timmar) och inte (24 timmar).

I så gott som alla åldersgrupper, utom bland nyblivna pensionärer (66-75 åringar), umgås de som inte använder Facebook mer tid med familjen än de som använder Facebook. De nyblivna pensionärerna (66-75 år) är å andra sidan den åldersgrupp som umgås allra mest tid med sin familj. De som använder Facebook och är 66-75 år umgås med sin familj ansikte mot ansikte 30 timmar i veckan i genomsnitt.

Facebook-användares tid med vänner IRL

Facebook-användare i alla åldersgrupper, utom de allra äldsta (+76), umgås mer med sina vänner offline jämfört med icke-användarna, 7,5 timmar jämfört med 6,2 timmar. Det skiljer lite mellan män och kvinnor – män som använder Facebook träffar sina vänner 8,1 timmar IRL varje vecka, jämfört med 6,3 för män som inte använder Facebook. Motsvarande siffror för kvinnor är 6,9 och 6,0.

Etiketter: , , Foto: Facebook's Infection av Katie Sayer (CC BY-SA 2.0)

Om bloggaren

Pamela Davidsson Chef, statistik och fakta Pamela är chef för området statistik och fakta på IIS. Hon ansvarar för portalen internetstatistik.se och studien Svenskarna och Internet. Tidigare har Pamela jobbat med marknadsstatistik på PTS och har en lång bakgrund inom telekommunikation från bland annat Ericsson och Televerket.