Äntligen blir digital kompetens en tydlig del av skolans uppdrag

Vi på IIS har ända sedan 2008 arbetat med att främja barns och lärares kunskaper om digital kompetens. Inte minst genom våra projekt Webbstjärnan, Barnhack och Internetguiden Källkritik på internet. Allt med syftet att stärka och ge barn den bästa förberedelsen för att bli kunniga och medvetna användare av internet.

Nu har det äntligen kommit ett beslut från regeringen att den digitala strategi som Skolverket lade fram i juli 2016 ska genomföras. Beslutet som regeringen lagt fram innebär sammanfattningsvis:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Dessa ändringarna tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

IIS bidrar

Att digital kompetens blir en tydligare del av skolans uppdrag är något som vi på IIS tycker är fantastiskt, därför har vi också bestämt oss för att aktivt arbeta för göra allt vi förmår för att stödja detta arbete med att ge elever och lärare fördjupade kunskaper i programmering och digital kompetens.

Vi på IIS kommer att bidra med material, kompetens och möjligheter till nätverkande för att driva på utvecklingen kring digital kompetens i alla Sveriges skolor. Har du idéer och tankar så hör av dig till oss!

Artikeln har inga etiketter Foto: students with phones av Intel Free Press (CC BY-SA)

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.