Den offentliga konstskatten bör även finnas på nätet

För ett år sedan bloggade vi ett blogginlägg om en tvist i Högsta domstolen. Wikimedia och upphovsrättsföreträdare försökte komma fram till ett svar på frågan huruvida fotografier av offentlig konst får visas på internet eller inte. Nu har svaret kommit.

En av de saker som jag är extra stolt över är den offentliga konstskatt som vi har på allmän plats i Sverige. Du vet, den som vi tar del av på gator, torg och andra allmänna platser.

Jag har alltid sett den som ett tecken på att konst ska vara för alla. Vi ska alla kunna ta del av konst och därför har vi placerat en del av vår gemensamma konstskatt utomhus på allmän plats. Det gör att vi, som användare av det offentliga rummet, kan stanna upp och interagera med konsten.

Konsten blir vår gemensamma, och i en digital vardag är det för mig självklart att denna gemensamma konstskatt också ska kunna vara tillgänglig för alla via internet.

Inte tillåtet online

Men idag blev det klart så behöver det inte alls vara. Med sorg läser jag att Högsta domstolen har kommit fram till att upphovsrättslagen ”inte ger Wikimedia rätt att från sin databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, överföra verken via internet till allmänheten.”

I min värld borde det vara självklart att vi ska kunna ta del av all konst som finns på alla allmänna platser, och att internet är ett verktyg för att möjliggöra det. Att Högsta domstolen idag har kommit med ett beslut som säger att Wikimedia Sverige inte får sprida bilder av offentlig konst (vars upphovsrätt inte är utslocknad) på internet känns motsägelsefullt, och märkligt.

Konst som ställts ut i offentligheten borde naturligtvis även vara offentlig och tillgänglig i det offentliga rum som 80% av svenskarna använder dagligen.

Etiketter: , , , Foto: Sculpture park - Millesgården av Blue Sonicboy (CC BY-SA)

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.