Därför använder vi reklamblockerare

Irritation över reklam på nätet väger tungt när framförallt unga väljer att installera reklamblockerare, så kallade ad-blockers. Men även ett värnande av den personliga integriteten och ett missnöje med datapottar som försvinner spelar in. Det visar nya siffror från Reuters Institute Digital News Report 2016.

Medielandskapet står inför stora utmaningar i och med det digitala skifte som pågår sedan ett par decennier och genom att den tidigare förhållandevis trogna publiken nu väljer att ta del av nyheter på många plattformar och från ett ökande antal källor.

Vi konsumerar mycket nyheter

I rapporten Både slumpmässig och planerad. Ungas nyhetskonsumtion i sociala medier redovisar fil.mag. Maria Jervelycke Belfrage på min gamla institution JMG den studie där hon har undersökt i vilken mån unga gymnasieelever använder sociala medier för nyhetskonsumtion.

De allra flesta av respondenterna i studien svarade att de får nyheter via sociala medier. Över hälften uppgav också att de har olika typer av appar och pushnotiser i sina mobiler. Det finns alltså onekligen ett intresse även bland yngre att följa med i nyhetsflödet. Något som även gäller för äldre. Vår rapport Svenskarna och Internet 2015 visar till exempel att vi konsumerar mycket nyheter online.

Blockera reklamblockerare?

Men trots ett intresse för att konsumera nyheter, väljer många att använda reklamblockerare. Framförallt yngre, enligt de nya siffrorna från Reuters Institute Digital News Report 2016. I Sverige är det 27% enligt Reuters Institute, en siffra som är ännu högre i den här svenska undersökningen. Även Mary Meeker som nyligen presenterade sin trendrapport tog upp reklamblockerarna, något som vår VD Danny Aerts nyligen bloggade om.

proportion_ad-blocking_age_group

Detta användande irriterar delar av den svenska mediebranschen, som anser att man tappar pengar eftersom man går miste om annonsvisningar. Det har därför på senare tid blivit allt vanligare för utgivare att blockera besökare som använder sig av en reklamblockerare från att läsa artiklar på deras sidor. Något som mycket väl kan bryta mot EU:s lagar.

Varför använder man reklamblockerare?

widespread_use_ad-blocking

För mediebranschen kan det kanske kunde vara intressant att titta på varför läsarna använder reklamblockerare, istället för att bara konstatera att så sker. Enligt siffrorna från Reuters Institute Digital News Report 2016 är det nämligen inte enbart störande reklam som ligger bakom beslutet att skaffa en reklamblockerare, även om det oftast är det tyngst vägande argumentet.

reasons_for_ad-blocking

Många använder reklamblockerare även eftersom de värnar sin egen personliga integritet och hur ens information används på olika webbplatser. En annan anledning för många är att man vill förbättra hur snabbt webbsidor laddas. Det finns även en inte alltför liten del av användare som vill undvika att använda för mycket av sin datapott, och därför laddat ner programvaran.

Allt är med andra ord inte svart eller vitt. Det finns flera anledningar till att man laddar ner reklamblockerare. Och således finns det kanske även mer än en lösning på mediebranschens dilemma där man vill locka till sig nya läsare samtidigt som man vill behålla inkomsterna från bannerannonsering.

 

Etiketter: , , , Foto: Subway Station Digital Advertising Screens av Metropolitan Transportation Authority of the State of New York (CC BY)

Om bloggaren

Per-Ola Mjömark Kommunikatör Per-Ola jobbade fram till 2018 med kommunikation på IIS och spenderade dagarna med att skriva stringenta ingresser i Wordpress. Han har bakgrund som journalist och webbredaktör, men har även arbetat som pressofficer i Afghanistan och Mali.