Alla behöver bli mer källkritiska

Skolan ska lära barn att vara källkritiska, men det innefattar oftast inte källor som filmklipp, memes eller spel. Där behöver vi vuxna ta ansvar och lära oss själva och våra barn hur vi är källkritiska på nätet, skriver Kristina Alexandersson, med anledning av det är Safer Internet Day.

”Du ska alltid vara så kritisk” Det brukar mina barn ilsket säga till mig när jag tvivlar på deras påståenden, som de baserar på Youtube som källa.

Unga är mer källkritiska?

Ibland hör jag vuxna säga att unga i dag är så källkritiska. Själv tvivlar jag, för jag tror inte att en uppväxt där internet är en självklar del, gör barn eller ungdomar mer källkritiska.

Jag tror att de, precis som jag och du, behöver lära sig mer om hur vi ska hantera den enorma informationsmängd som är en naturlig del av internet. Våra barn behöver utmanas, lära sig ifrågasätta och bli mer medvetna. Här har vi som vuxna en central roll.

Den stora skillnaden mellan mig och mina barn är att de redan som barn har blivit medvetna om att de behöver vara kritiska mot den information som de möter eftersom ständigt pratar om vikten av källkritik.

Källor värderas olika beroende på erfarenhet

Källkritik handlar ytterst om att avgöra om man kan tro (lita) på det som källan (det kan vara en text, en bild, en film, en person) berättar, är det så att källan speglar faktiska förhållanden? Och hur kritiska vi är beror på vilken källa vi ska värdera. Vi värderar olika källor olika beroende på våra erfarenheter.

I skolans uppdrag står det att barnen ska lära sig att ”kritiskt granska fakta och förhållanden”. Men frågan är om det räcker?

Jag undrar när får våra barn lära sig bli kritiska mot källor de vanligtvis inte använder i skolan. Jag tänker på att vara kritiska mot memes, klipp, bilder, spel och annat.

Vem lär barn kritiskt granska spel?

Det är naturligt barnen lär sig vara kritiska mot fakta-källor som Wikipedia eller NE, eftersom de används i skolan för skolarbete. Det är naturligt att våra barn lär sig kritiskt granska klassisk propaganda, klassiska nyhetssajter eftersom de möter dem som en del av skolarbetet. Men vem eller vilka lär våra barn att kritiskt granska Youtube-stjärnorna, eller spelvärldarna?

Idag växer våra barn upp med medierna i sin ficka, alla kan när som helst skapa en egen kanal och sända ut vilka nyheter eller vilka sanningar som helst. När, var och hur lär vi barnen hantera och förstå samt vara kritiska mot de här kanalerna?

Källkritik i skolan och kring skolarbete – javisst! Men vi som föräldrar måste också ta vårt ansvar och prata om källkritik. Vi behöver lära oss att titta på vilka medier och källor som våra barn konsumerar, kritisk granska vad de står för och vilken sanning som de förmedlar.

Vi vuxna måste förstå internet

Vi som vuxna behöver också förstå hur internet, sociala medier och spel fungerar, allt för att vi själva vara mer medvetna om eller när vi eller våra barn blir påverkade. Vi behöver precis som barnen kunna skilja fakta från åsikter eller känslor, för det är skillnad.

Vi som föräldrar kan inte nöja oss med att låta skolan lära ut källkritik, vi behöver också ta vårt ansvar, och lära oss själva och våra barn att vara kritiska mot de källor som de tar del av.

Läs vår guide om källkritik på nätet

Känner du att du behöver lära dig mer om källkritik? Läs vår internetguide om just källkritik.

Etiketter: , , ,

Om bloggaren

Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, IIS Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Sedan 2013 är Kristina även projektledare för Creative Commons Sverige.