Auktion

Genom en unik auktion släppte .SE under hösten/vintern 2014 .se-domännamn som aldrig tidigare varit möjliga att registrera. Det handlade om landskoder som till exempel cd.se, hr.se och it.se samt andra länders namn – till exempel thailand.se och spanien.se. Med start 13 oktober auktionerades domänerna ut i omgångar på auktionssajten Tradera.

Publicerad: 13 oktober 2014

Uppdaterad: 22 april 2015

Domänauktionen var den första i sitt slag i Sverige. Totalt var det 349 .se-domäner som tidigare varit spärrade för registrering som fick nya innehavare, se vilka här.

Samtliga auktionerade domännamn och slutpris finns att se här.

Samtliga domännamn har varit spärrade sedan 2003 då det blev möjligt för vem som helst att registrera .se-domännamn. När det gäller domännamnen med landsnamn har de varit reserverade för respektive land, vilka vid flera tillfällen fått information om möjligheten till förtur att registrera domänen. Intresset för detta har varit relativt litet och därför anser IIS att det är bättre att någon annan som vill kan få möjlighet att registrera.

Varje auktion pågick i 10-12 dagar och utropspriset för samtliga domännamn var en krona. Auktionerna var öppna både för privatpersoner och företag.

Vinsten från auktionerna gick oavkortat till IIS olika satsningar för att främja utveckling och användning av internet i Sverige.

Bakgrund till auktionen

IIS lista med spärrade och reserverade domännamn uppfördes 2003 då det blev fritt för vem som helst att registrera en .se-domän. Skälen för att domäner som motsvarar andra toppdomäner inte bör tillåtas att var ursprungligen mer tekniska än juridiska eller administrativa. En namnserver kunde till exempel fastna i uppslagningen om söksträngen innehöll namnet på fler än en toppdomän.

IIS utgångspunkt är i dag att ha så få spärrade och reserverade domäner under .se som möjligt och under åren har sedan de flesta domännamnen på listan gjorts registrerbara. Värt att nämna är bland annat de numeriska domänerna 2006, geografiska ortsnamn 2008 och Hovets domäner 2010 – totalt omfattar det flera tusen domännamn. Vid dessa tidigare frisläpp har domänerna släppts enligt först-till-kvarn-principen vilket innebär att de aktuella domännamnen då släpptes samtidigt och gick till de som först registrerade dem.

2012 beslutade IIS styrelse att ett remissunderlag skulle skickas ut för att inhämta synpunkter angående vilket frisläppningsförfarande IIS bör använda för de nu aktuella domännamnen. En majoritet av de som svarade på remissen var positivt inställda till ett frisläppande genom auktion. Även IIS policyrådgivningsgrupp har rekommenderat auktionsformen för de aktuella domänerna. Under hösten 2013 beslutade därför IIS styrelse att frisläppningen av domännamnen ska ge genom en auktion.

Valet av Tradera

Efter att under våren tittat på olika alternativ för auktionsgenomförandet föll valet på Tradera eftersom det är Sveriges största auktionsplats och erbjuder en stabil plattform som klarar den här typen av auktioner.

Vill du veta mer? Här kan du läsa en FAQ om auktionen.

Information om auktionen på engelska finns här.