Foto: Sanna Tedeborg

Foto: Sanna Tedeborg

Webbstjärnan

Alla kan bli stjärnor på webben! IIS skoltävling Webbstjärnan är en spännande och utvecklande tävling öppen för alla grundskole- och gymnasieelever i Sverige. Uppgiften är att göra en webbplats av valfritt skolarbete och lära sig grunderna i webbpublicering.

Till webbstjärnan.se

År 2008 drog IIS igång Webbstjärnan, och tävlingen har vuxit varje år. I 2017 års omgång av Webbstjärnan deltog över 63 000 skolelever från hela Sverige. Webbstjärnans syfte är att stimulera elever och lärare i Sverige till att lära sig mer om webbpublicering. Att närma sig rollen som producent på webben snarare än som konsument. Målet är att göra internet till en självklar del av undervisningen, och att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha samma förutsättningar för att kunna skapa, publicera och kunna navigera på webben. Det är en viktig del av vårt kunskapssamhälle.

Ni har idén, Webbstjärnan har verktygen

Alla ska kunna vara med i Webbstjärnan, oavsett förkunskaper. Webbstjärnan har tagit fram en rad olika  mallar för att hjälpa lärare att enkelt komma igång. Verktygen är lätta att använda och vi erbjuder alla som deltar ett eget .se-domännamn, webbhotell, och webbpubliceringsverktyg för att komma igång. Dessutom erbjuder Webbstjärnan stöd och support under arbetets gång. Inom ramen för Webbstjärnan har IIS även tagit fram utbildningsmaterial och erbjuder utbildningar, både fysiska och webbbaserade. Tävlingens fokus ligger på innehåll, att webbplatsens innehåll är kopplat till skolarbetet, inte tekniska lösningar.

Varför vara med i Webbstjärnan?

Digital kompetens nödvändig i dagens samhälle

I IIS uppdrag ingår att främja utbildning om internet och att ge människor bättre förutsättningar att ta tillvara internets alla möjligheter. Bland annat fokuserar IIS på skolan och syftet med satsningen Webbstjärnan är att utveckla användningen av internet i undervisningen. Vi på Internetstiftelsen i Sverige stödjer genom Webbstjärnan skolans arbete med att främja elevers digitala kompetens. Via Webbstjärnan lär sig elever digital kompetens i praktiken och ställs inför frågor som rör källkritik, upphovsrätt genom att de lär sig att skapa och publicera skolarbete på webben.

Elever blir aktiva användare i stället för passiva konsumenter

Att arbeta med webbpublicering gör eleverna till aktiva användare på internet i stället för passiva konsumenter. Det är också ett sätt att skapa kopplingar mellan skolan och omvärlden. Eleverna kan visa upp för vänner och familj vad de arbetar med i skolan. Många lärare som deltar i Webbstjärnan har också sett att eleverna tycker det är roligt och blir mer aktiva i skolarbetet. Elevernas tävlingsbidrag kan se ut hur som helst – det är endast kreativiteten som sätter gränser. Många gymnasieelever presenterar till exempel sina examensarbeten. Bland grundskoleklasser är klassbloggar där eleverna med egna ord och bilder berättar om det dagliga arbetet i skolan vanliga.  Ta gärna en titt på våra deltagare för att få inspiration.

Kursportal

Utöver detta så kan Webbstjärnan även erbjuda webbkurser via sin egen kursportal. Den lanserades i juni 2014. Alla våra webbkurser är gratis och öppna för alla, även för de som inte deltar i Webbstjärnans tävling. På kursportalen kan du lära dig mer om hur du tänker källkritiskt på webben, vad Creative Commons är för något och hur du hanterar webbpubliceringsprogrammet WordPress. Du får ett intyg och en digital badge när du klarat kursen.

Hur deltar jag i tävlingen?

I Webbstjärnan kan elever skapa ett lag, medan en lärare kan skapa flera lag. Varje lag kan innehålla en eller flera elever. Webbstjärnan är indelad i tre tävlingsklasser:

  • Grundskola 1-3 (upp till och med årskurs tre)
  • Grundskola 4-6 (upp till och med årskurs sex)
  • Grundskolan 7-9 (upp till och med årskurs nio)
  • Gymnasieskola (årskurs 1-3 på gymnasienivå)

Varje tävlingsklass sträcker sig över ett brett åldersspann. Därför tas det vid bedömningen hänsyn till lagmedlemmarnas ålder och förväntade förkunskapsnivå. Tävlingsbidragen kan innehålla vad som helst – det är bara kreativiteten som sätter gränser. Vinnarna kommer att koras i maj månad. Anmäl dig och skapa en webbplats för skolarbetet här!