Zonemaster

Tillsammans med Afnic har IIS utvecklat DNS-testverktyget Zonemaster. Ambitionen är att samarbetet ska resultera i att Zonemaster blir en de facto standard för DNS-tester.

Zonemaster är ett program designat för att hjälpa människor att kontrollera, mäta och förhoppningsvis också bättre förstå hur DNS, domain name system, fungerar.

Så funkar det

Zonemaster består av tre huvuddelar: Motorn (all kod som genomför alla tester), kommandoradsinterfacet (CLI) samt webbgränssnittet. När en domän (även kallad zon) skickas till Zonemaster så kommer programmet att undersöka domänens hälsotillstånd genom att gå igenom DNS från roten (.) till TLD:n (toppdomänen, till exempel .NET) och till slut de DNS-servrar som innehåller information om den specificerade domänen (till exempel zonemaster.net). Zonemaster utför även en hel del andra tester och alla dessa är dokumenterade här: Test Requirements document.

Integritet

Eftersom Zonemaster är tillgänglig för alla är det också möjligt för vem som helst att kontrollera din domän och också se testhistoria för din domän. Det finns dock inget sätt att se vem som har gjort ett test eftersom det enda som loggas är tidpunken då testet gjordes.

Internationellt samarbete

Zonemaster är ett samarbetsprojekt mellan IIS (registry för TLD:erna .se och .nu) och AFNIC (Registry för TLD:n .fr och de mindre TLD:er som tillhör Frankrike). Mer information: http://zonemaster.se/.

Vi ersätter tjänsten DNSCheck, som är en tjänst som verifierar kvaliteten av delegeringar i domännamnssystemet (DNS), med ett modernare verktyg, Zonemaster. Under en övergångstid så kommer båda verktygen att finnas tillgängliga, men passa på att testa det nya Zonemaster.

Alla internettjänster, till exempel webbsidor, bankapp i mobilen och e-post, är beroende av DNS-tjänsten så därför är det mycket viktigt att denna fungerar så bra som möjligt. IIS har utvecklat testverktyg för att du ska kunna testa hur olika domäner egentligen fungerar i domännamnsystemet, DNS.

Utöver den ordinarie DNS-tjänsten kontrollerar verktyget bland annat även sådant som DNSSEC-signaturer – säkerhetssignerade domännamn – och påträffade IP-adressers giltighet.

Som oberoende upplysningstjänst är DNSCheck resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete finansierat av IIS. Tillsammans med franska Afnic (som ansvarar för toppdomänen .fr) har IIS gått vidare och utvecklat Zonemaster.

Tjänsterna är gratis och du hittar dem här: dnscheck.iis.se och zonemaster.iis.se.

English version:

Zonemaster and DNSCheck

DNSCheck  is a service that verifies the quality of delegations in the domain name system (DNS). Now we replace DNSCheck with a more modern tool, Zonemaster. During a transition period both tools will be available, but take the opportunity to test the new Zonemaster.

All internet services, e.g. web sites, banking apps in the mobile and email, are dependent on the DNS service, which makes the very important that it works as well as possible. IIS has developed test tools so that you can test how well different domain names work in the domain name system, DNS.

In addition to the ordinary DNS service, the tools also check features such as DNSSEC signatures – security signed domain names – and validates IP addresses.

As an independent information service, DNSCheck is the results of many years of development financed by IIS. Together with French Afnic (that is responsible for the top level domain .fr) IIS has taken the next step and developed Zonemaster. The service is freely available at dnscheck.iis.se and zonemaster.iis.se, respectively.