Testverksamhet

För internet globalt togs ett stort steg framåt under 2013 då ICANN, den organisation som styr tilldelningen av bland annat IP-adresser och domännamn, sjösatte ett stort antal nya toppdomäner. I det arbetet har IIS en viktig roll i och med att vi av ICANN har fått uppdraget att fungera som teknisk testorganisation.

Mer information kommer.