Filmer

Arbetet går framåt! Tankar och insikter från workshop 2

Våra projektdeltagare börjar bli varma i kläderna och diskuterar vad en definition av Internetaccess ska innefatta utifrån deras egna expertisområden och perspektiv. Deltagarna delas in i en teknikgrupp, en användargrupp och en affär/marknadsgrupp.

 

Därför behöver vi en definition av internetaccess

IIS och Netnod samlar operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper. I den här filmen berättar Internetstiftelsens vd Danny Aerts och Netnods forskningschef Patrik Fältström mer om samarbetsprojektet.

Möt några av projektets deltagare

På kickoffen i maj träffades deltagare från hela landet för första gången, möt några av dem i den här filmen!