Projekt: Internetaccess

I ett nytt projekt samlar IIS och Netnod operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad en Internetaccess är. Syftet är att underlätta för både användare och leverantörer att veta och vara överens om vad som förväntas av den uppkoppling man köper.

Allt fler delar av samhället blir beroende av en stabil internetuppkoppling. Bland blåljusmyndigheter och vården är detta extra tydligt, här kan det vara en fråga om liv och död. I och med att betydelsen av internetuppkopplingen ökar blir det också viktigt att faktiskt veta vad som ingår när man upphandlar Internetaccess.

I dagsläget finns ett stort antal leverantörer som tillhandahåller internetuppkoppling och utbudet av vad de erbjuder är stort. Som beställare är det svårt att veta vad man faktiskt behöver och/eller får. Fokus ligger i dag mycket på hastighet men det finns andra värden som är viktiga att ha med så som teknisk säkerhet, integritet, tillgänglighet och ny teknik. Därför har IIS tillsammans med Netnod startat ett projekt som kommer pågå under 2018 för att tillsammans med leverantörer ta fram en definition av vad Internetaccess är. Ambitionen är sedan att fortsätta arbetet och utveckla ett mätverktyg samt märkning. Här kan du se vilka organisationer som deltar i arbetet.

Projektet består av tre delar som följer efter varandra:

  1. Ta fram en definition av vad en Internetaccess är (startad).
  2. Utveckla ett mätverktyg som kunder och operatörer kan använda för att mäta Internetaccess.
  3. Införa en märkning som kan börja användas av operatörer och offentliga verksamheter vid upphandlingar.

Därför behövs en definition

Hör IIS vd Danny Aerts och Netnods forskningschef Patrik Fältstöm berätta mer om bakgrunden till projektet och varför det är så viktigt att få en definition på plats.

Vilka är möjligheterna?

Att tydliggöra vad en Internetaccess ska innehålla kommer att underlätta för både beställare och leverantörer eftersom det skapar tydlighet kring vad man får. Med hjälp av mätverktyget som ska utvecklas kommer det också gå att kontrollera att man verkligen får det man betalar för. Detta gör det även enklare för de som utvecklar tjänster att veta hur de ska designa dessa ur ett tekniskt perspektiv, då möjligheter och begränsningar gällande kommunikation givet Internetaccess är kända.

För såväl privat som offentlig sektor kan en definition och märkning av Internetaccess underlätta framtida upphandlingar, främst de som faller under LOU.

Definitionen och användningen av den kan dessutom bidra till att samhällskritiska funktioner som blåljusmyndigheter och välfärdstjänster garanteras den Internetaccess som krävs för att driva verksamheten.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Nicola Rigo, projektledare: nicki@netnod.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Din e-postadress