Zonfiler

IIS har gjort informationen om vilka .se- och .nu-domännamn som är synliga på internet publik. Det innebär att det nu går att se vilka domäner som är registrerade och utpekade i domännamnssystemet (DNS) genom att zonfilerna för IIS toppdomäner för första gången blir publika och tillgängliga för nedladdning.

Anledningen att tillgängliggöra zonfilerna för .se och .nu är IIS strävan efter öppenhet. IIS gör bedömningen att det inte finns någon hemlig information i zonfilen och därför finns det heller ingen anledning att den inte ska vara tillgänglig.

Läs mer på iis.se.